Dermovat®

D07AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis (undtaget udbredt plaquepsoriasis)
 • Svære behandlingsrefraktære dermatoser
 • Discoid lupus erythematosus og andre hudlidelser, der ikke responderer tilfredsstillende på de svagere virkende steroider.

  

Bemærk: 

 • Creme. Tørre eller væskende hudpartier.
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanpløsning. Behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.
Salve. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.
Kutanopløsning 0,5 mg/ml. 1 ml indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger, indtil der ses bedring. Derefter nedsættes hyppigheden af behandlingen, eller der skiftes til et svagere virkende præparat.
 • Den maksimale ugentlige dosis må ikke overstige 50 g/uge.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

  

Bemærk: 

 • Ved særlig resistente læsioner, særlig hvor der er hyperkeratose, kan virkningen af clobetasol øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Pruritus uden inflammation 
 • Perianal og genital pruritus
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Lokale overfølsomhedsreaktioner
 • Ved behandling af store hudområder gennem længere tid, specielt hos børn og ved behandling under okklusion, er der potentiel risiko for systemisk kortikosteroid bivirkninger.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Anvendelse på revnet hud eller ved andre tilstande, hvor hudbarrieren kan være skadet.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%) Infektioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Allergiske reaktioner.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Samtidig administration af lægemidler, der kan hæmme CYP3A4 (fx ritonavir, itraconazol) har vist at hæmme metabolismen af kortikosteroider, hvilket fører til øget systemisk eksposition. Den kliniske relevans af denne interaktion afhænger af dosis og administrationsvej for kortikosteroid samt virkningen af CYP3A4-hæmmeren. 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Topikale kortikosteroider har antiinflammatoriske, antipruritiske og karsammentrækkende egenskaber. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 0,5 mg/g
Andre:
Bivoks : creme 0,5 mg/g
Carbomer 934 : kutanopløsning 0,5 mg/ml
Cetostearylalkohol : creme 0,5 mg/g
Citronsyre : creme 0,5 mg/g
Glycerolmonostearat : creme 0,5 mg/g
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,5 mg/ml
Natriumcitrat : creme 0,5 mg/g
Propylenglycol : creme 0,5 mg/g, salve 0,5 mg/g
Sorbitansesquioleat : salve 0,5 mg/g
Sterilt vand : creme 0,5 mg/g, kutanopløsning 0,5 mg/ml
Vaselin : salve 0,5 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 0,5 mg/g 462028
25 g
44,05
(B) creme 0,5 mg/g 462036
100 g
116,55
(B) salve 0,5 mg/g 462044
25 g
57,40
(B) salve 0,5 mg/g 462051
100 g
94,40
(B) kutanopløsning 0,5 mg/ml 419945
25 ml
61,70

Substitution

creme 0,5 mg/g
Dermovate (Parallelimport), Clobetasolpropionat, creme 0,5 mg/g
 
salve 0,5 mg/g
Dermovate (Parallelimport), Clobetasolpropionat, salve 0,5 mg/g
 
kutanopløsning 0,5 mg/ml
Dermovate (Parallelimport), Clobetasolpropionat, kutanopløsning 0,5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2016-07-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...