Moxonat

C02AC05
 
 

Antihypertensivum med central virkning. I1-imidazolinreceptoragonist

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,2 mg eller 0,4 mg moxonidin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,2 mg om morgenen.
 • Kan øges med 3 ugers interval afhængig af effekt til 0,4 mg dgl.
 • Maksimalt 0,6 mg dgl. fordelt på 2 doser.

Nedsat nyrefunktion 

Ved GFR 30-60 ml/min. bør enkeltdosis ikke overstige 0,2 mg og døgndosis ikke 0,4 mg. 

Ved GFR < 30 ml/min. bør døgndosis ikke overstige 0,3 mg. 


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 16 år.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Syg sinusknude
 • Sinuatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Bradykardi
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Moderat nedsat nyrefunktion, specielt ved indledning af behandlingen
 • Disponering for udvikling af AV-blok
 • Koronar arteriesygdom
 • Ustabil angina pectoris.

 

Hvis moxonidin anvendes sammen med β-blokkere, bør β-blokkeren seponeres først og et par dage derefter moxonidin. 

Bivirkninger

Mundtørhed, hovedpine, kraftesløshed, svimmelhed og somnolens ses især ved behandlingsstart, men svinder som regel i løbet af behandlingen. 

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Vasodilatation.
Rygsmerter.
Hallucinationer, Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Gynækomasti.
Angst, Depression, Nervøsitet, Paræstesier, Synkope.
Angioødem.
Impotens, Inkontinens, Urinretention.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Moxonidin forstærker virkningen af alkohol, hypnotika og anxiolytika.
 • Samtidig behandling med tricykliske antidepressiva bør så vidt muligt undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Moxonidin binder sig til centrale α2-receptorer samt til I1-imidazolinreceptorer. Stimulation af disse receptorer medfører en nedsættelse af den sympatiske nerveaktivitet og dermed nedsat kartonus med nedsat blodtryk.   

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 60-80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder efter 1,5-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 0,2 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 019514
30 stk. (blister)
58,75 2,94
(B) filmovertrukne tabletter 0,2 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 019507
100 stk. (blister)
137,30 2,06
(B) filmovertrukne tabletter 0,4 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 019538
100 stk. (blister)
115,65 0,87

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,2 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Actavis" Actavis, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,2 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  0,4 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...