Brentacort®

D01AC20
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 20 mg miconazol (som nitrat).
Salve. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 20 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl.
 • Behandlingen fortsættes til ca. 10 dage efter, at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet.
 • Behandlingen bør højst fortsætte i 6 uger.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre imidazolderivater.
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella.
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Latexprodukter (fx kondomer og pessarer) kan beskadiges ved kontakt med dette lægemiddel.
 • Kontakt med øjnene skal undgås.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet. 

Almindelige (1-10%) Irritabilitet*.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.

*Set hos pædiatriske patienter. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

 • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
 • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Miconazol hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofyter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker.
Hydrocortison er et antiinflammatorisk steroid. Den antiinflammatoriske virkning skyldes reduktion af den vaskulære komponent af det inflammatoriske respons, undertrykkelse af migration af polymorfnukleære leukocytter og reversering af øget kapillær permeabilitet. Hydrocortisons karkontraherende virkning kan også bidrage til stoffets antiinflammatoriske effekt.
Miconazol i kombination med hydrokortison virker hurtigt på hudkløe, som ofte ledsager dermatofyt- og gærinfektioner. Behandling med hydrokortison er imidlertid symptomatisk, og sygdommen kan blusse op igen efter seponering af behandlingen. 

Farmakokinetik

Hydrocortison penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved anvendelse på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Creme. Opbevares i køleskab (2-8 ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzoesyre  (E210) : creme 20+10 mg/g
Andre:
Butylhydroxyanisol : creme 20+10 mg/g
Dinatriumedetat : creme 20+10 mg/g
Paraffinolie : creme 20+10 mg/g, salve 20+10 mg/g
Peglicol-5-oleat : creme 20+10 mg/g
Pegoxol-7-stearat : creme 20+10 mg/g
Polyethylen : salve 20+10 mg/g
Renset vand : creme 20+10 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 20+10 mg/g 131938
15 g
38,40
(B) creme 20+10 mg/g 131979
30 g
58,75
(B) salve 20+10 mg/g 170332
15 g
76,35

Substitution

salve 20+10 mg/g
Daktacort Orifarm Generics, Hydrocortison, Miconazol, salve 20+10 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...