Alimta®

L01BA04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer i kombination med cisplatin som primærbehandling, som monoterapi efter tidligere kemoterapi eller som vedligeholdelsesbehandling.
 • Inoperabelt malignt pleuramesotheliom i kombination med cisplatin.

Pemetrexed bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg pemetrexed (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 10 min. Doseringen gentages hver 21. dag.  

For at mindske risikoen for bivirkninger gives 

 • kortikosteroid (svarende til 4 mg dexamethason oralt 2 gange dgl.) dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed
 • folsyre (0,35-1 mg dgl.) første gang 7 dage før indgift af pemetrexed og til og med 21 dage efter sidste pemetrexedindgift
 • B12-vitamin (1 mg i.m.) første gang i ugen før første dosis pemetrexed, herefter 1 gang ved hver 3. behandling.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-45 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion (GFR < 45 ml/min.).
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression  (maksimal efter 8-9 dage).
Alopeci, Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Smagsforstyrrelser.
Dehydrering.
Perifer neuropati.
Erythema multiforme, Hudkløe, Urticaria.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis.
Ikke kendt Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose.

Interaktioner

 • Høje doser af NSAID, fx ASA (> 1,3 g dgl.) og ibuprofen (> 1600 mg dgl.), hæmmer udskillelsen af pemetrexed.
  NSAID med lang halveringstid bør undgås fra 5 dage før og til 2 dage efter behandling med pemetrexed.
  Patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (GFR på 45-79 ml/min.) skal undgå NSAID såsom ibuprofen og ASA (> 1,3 g) fra minimum 2 dage før og til 2 dage efter behandling.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med andre lægemidler, der udskilles ved aktiv tubulær sekretion, fx penicillin og probenecid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Specifik antidot: folininsyre/ folsyre

Farmakodynamik

Hæmmer folatafhængige enzymer, som deltager i syntesen af thymidin og purinnukleotider. Omdannes intracellulært til en polyglutamatform, som forbliver i cellen og er en endnu mere potent enzymhæmmer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • 70-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 6,6-7,8. 

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

100 mg eller 500 mg opløses i henholdsvis 4,2 ml og 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en koncentration på 25 mg/ml. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 100 ml. 


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med calciumholdige infusionsvæsker. Bør ikke tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pemetrexed bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 120062
1 htgl.
3.102,00
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 019797
1 htgl.
12.871,80
 
 

Revisionsdato

2018-05-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...