SMOFlipid

B05BA02
 
 

Parenteralt ernæringspræparat indeholdende en blanding af fiskeolie, olivenolie, sojaolie og mellemkædede triglycerider. 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 l indeholder 30 g fiskeolie, 50 g olivenolie, renset, 60 g sojaolie, renset og 60 g triglycerider, middelkædelængde. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. 1-2 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgift af 500 ml infusionsvæske bør vare mindst 10 timer.

  

Børn 

 • Individuelt. Højst 3 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Dosis øges gradvist i løbet af den første uge.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgift af 500 ml infusionsvæske bør vare mindst 10 timer.

  

Præmature 

 • Initialt 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Derefter individuelt, højst 3 g fedt/kg legemsvægt/dag.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,125 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgives kontinuerligt i løbet af 24 timer.

  

Bemærk: 

 • Indledningsvis bør plasma-triglycerid kontrolleres 1-2 gange om ugen, hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres eller infusionstiden øges.

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Nyresvigt uden adgang til hæmofiltration eller dialyse
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder fiske-, peanut-, soja- og æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, gluconeogenese og re-syntese af lipider.
 • Sojaolie har et højt indhold af essentielle fedtsyrer.
 • Olivenolie tilfører hovedsagelig energi i form af monoumættede fedtsyrer.
 • Fiskeolie er karakteriseret ved et højt indhold af eicosapentaensyre og docosahexaensyre.

Farmakokinetik

 • Dråbestørrelsen af de emulgerede fedtstoffer svarer til chylomicroner.
 • SMOFlipid elimineres hurtigere end rene LCT-emulsioner.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet: Ca. 380 mosmol/l
 • Energiindhold/l: Ca. 8.400 kJ (2.000 kcal)
 • pH: Ca. 8.


Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med andre fedtemulsioner, glucose-infusionsvæsker, aminosyreopløsninger, fedtopløselige vitaminer og sporstoffer.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.


Holdbarhed 

Efter åbning af infusionsposen er infusionsvæsken og blandinger hermed fysisk og kemisk holdbare i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 019282
10 x 250 ml
1.714,10
(B) infusionsvæske, emulsion 200 mg/ml 019338
10 x 500 ml
3.207,05
 
 

Revisionsdato

2018-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...