Kentera

G04BD04
 
 

Antikolinergikum med virkning på urinblæren til transdermal anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 3,9 mg oxybutynin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 depotplaster 2 gange ugentlig. 

 

Bemærk: 

 • Plastret anbringes på et tørt hudområde, fx på abdomen eller over glutealregionen.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.
 • Plastret anbefales ikke til børn.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion samt hos ældre.
 • Organisk blæreobstruktion, fx prostatahyperplasi.
 • Antikolinergika skal anvendes med forsigtighed hos patienter med autonom neuropati, kognitiv svækkelse, ved Parkinsons sygdom og ved gastro-intestinale obstruktive sygdomme på grund af risikoen for gastrisk retention.
 • Oxybutynin kan forværre symptomer på hypertyroidisme, koronar hjertesygdom, kongestivt hjertesvigt, hjertearytmier, takykardi, hypertension og prostatahypertrofi.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Oxybutynin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Urinvejsinfektion.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rygsmerter.
Agitation, Angst, Konfusion*.
Svampeinfektioner.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Delirium, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Letargi, Panikangst.

* Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af oxybutynin, mens CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Oxybutynin forøger den maksimale urinblærekapacitet og forøger volumen til første kontraktion af detrusor og formindsker således pludselig vandladningstrang og hyppigheden af både inkontinensepisoder og frivillig vandladning.
Oxybutynin er et racemat, dvs. en blanding (50:50) af R- og S-isomerer. Antimuskarin-aktivitet findes fortrinsvis i R-isomeren. R-isomeren af oxybutynin viser en større selektivitet for de M1- og M3- muskarine undertyper (fortrinsvis i detrusor og ørespytkirtlen) sammenlignet med M2-undertypen (fortrinsvis i hjertevæv).  

Farmakokinetik

Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 24-48 timer. Efter 2. plaster opretholdes stabile plasmakoncentrationer i op til 96 timer. Metaboliseres via CYP3A4 til bl.a. N-desethyloxybutynin, som er farmakologisk aktiv. Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Absorptionsareal 39 cm2.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med overaktiv blæresyndrom, hvor behandling med orale lægemidler ikke er mulig.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotplastre 3,9 mg/24 timer 019571
8 stk.
489,80 17,49
(B) depotplastre 3,9 mg/24 timer 019543
24 stk.
1.433,25 17,06

Foto og identifikation

Depotplastre  3,9 mg/24 timer

Præg:
Kentera
Farve: Transparent
Mål i mm: 57 x 77
Kentera, 3,9 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...