Oraqix®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Periodontalgel. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tandkødslommerne, højst 8,5 g gel/behandling. Bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Methæmoglobinæmi
 • Porfyri
 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

Alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion samt kardielle ledningsforstyrrelser.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på applikationsstedet.
Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.

Der er set allergiske reaktioner som hududslæt, gingival erytem og hævelse, angioødem samt anafylaktiske reaktion. Frekvens ukendt. 

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For lidocain er der data for 960 eksponerede, heraf 320 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved dental anvendelse er den systemiske biotilgængelighed 20-40%.
Der er ingen epidemiologiske data for prilocain. Ved systemisk anvendelse af prilocain har der været meddelelser om føtal bradykardi og neonatal methæmoglobinæmi. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For lidocain er den systemiske absorption ringe. Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis donor behandles for svamp eller parodontose.

Farmakodynamik

 • Lidocain og prilocain er lokalanalgetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter.

Farmakokinetik

 • Lidocain og prilocain absorberes fra mundens slimhinde.
 • Biotilgængelighed 20-40% for begge indholdsstoffer.
 • Plasmahalveringstid for lidocain ca. 3,5 timer, for prilocain ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 20 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) periodontalgel 25+25 mg/g 023409
20 x 1,7 g
1.167,85
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...