Oraqix®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Periodontalgel. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tandkødslommerne, højst 8,5 g gel/behandling. Bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Kontraindikationer

  • Methæmoglobinæmi
  • Porfyri
  • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

Alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion samt kardielle ledningsforstyrrelser.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på applikationsstedet.
Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.

Der er set allergiske reaktioner som hududslæt, gingival erytem og hævelse, angioødem samt anafylaktiske reaktion. Frekvens ukendt. 

Interaktioner

  • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
  • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
  • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For lidocain er der data for 960 eksponerede, heraf 320 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved dental anvendelse er den systemiske biotilgængelighed 20-40%.
Der er ingen epidemiologiske data for prilocain. Ved systemisk anvendelse af prilocain har der været meddelelser om føtal bradykardi og neonatal methæmoglobinæmi. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For lidocain er den systemiske absorption ringe. Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis donor behandles for svamp eller parodontose.

Farmakodynamik

Lidocain og prilocain er lokalanæstetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

  • Lidocain og prilocain absorberes fra mundens slimhinde.
  • Biotilgængelighed 20-40% for begge indholdsstoffer.
  • Plasmahalveringstid for lidocain ca. 3,5 timer, for prilocain ca. 3 timer.
  • Virkningsvarighed ca. 20 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) periodontalgel 25+25 mg/g 023409
20 x 1,7 g
1.171,25
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...