Pamorelin®

L02AE04
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden eller metastatisk hormonfølsom prostatacancer.
 • Præmenopausal hormonreceptorpositiv mammacancer i kombination med tamoxifen eller aromatasehæmmer.
 • Central pubertas praecox.

Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 3,75 mg, 11,25 mg eller 22,5 mg triptorelin (som embonat). 

Doseringsforslag

 • 3,75 mg s.c. eller i.m. hver 4. uge
  eller
 • 11,25 mg i.m. hver 12. uge
  eller
 • 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og endokrinologisk (ved kontrol af serum-testosteron). 

 

Central pubertas praecox 

 • Børn (piger < 8 år og drenge < 10 år). 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

 

Bemærk: Behandling af pubertas praecox bør foregå på en pædiatrisk afdeling med særlig endokrinologisk ekspertise. 

Kontraindikationer

Børn: Progressive hjernetumorer. 

Forsigtighedsregler

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med triptorelin påbegyndes.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Hedeture.
Rygsmerter.
Paræstesier.
Øget svedtendens.
Nedsat libido.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Træthed.
Kvalme, Mundtørhed.
Ødemer.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Depression, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Svimmelhed.
Erektil dysfunktion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø, Hypertension.
Anfald af arthritis urica, Diabetes mellitus, Gynækomasti, Hyperlipidæmi.
Letargi.
Alopeci, Erytem.
Testikelatrofi, Urinretention.
Synstab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Ledstivhed.
Eufori, Hukommelsesbesvær, Konfusion.
Purpura.
Anafylaktisk reaktion*.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
Angst.
Angioødem.
Inkontinens.

* Større hyppighed for børn. 

 

Initialt ses forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes ved behandling med et antiandrogen i indledningsfasen. 

Der kan hos børn ses epifysiolysis capitis femoris efter afslutning af GnRH-behandling. 

Interaktioner

 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
 • Ved behandling af børn bør samtidig anvendese af kønshormoner, cyproteronacetat og væksthormon undgås.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af triptorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Triptorelin er en GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon.

Farmakokinetik

 • Depotpræparat.
 • Efter intramuskulær injektion absorberes triptorelin jævnt over en periode på ca. 3 måneder.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til injektion efter opslæmning i medfølgende solvens (2 ml). 

  

Egenskaber 

pH efter opslæmning 5,5-7,5 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg 490552
1 sæt
1.508,60 53,91
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg 021820
1 x 11,25 mg
4.345,95 51,77
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg 078476
1 sæt
7.741,60 46,11
 
 

Revisionsdato

2018-09-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...