Apidra®

Apidra SoloStar
A10AB06
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulin-analog. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin glulisin. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglukoseværdi om nødvendigt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus hos voksne og børn over 6 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin. 

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin.
Apidra® SoloStar®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 6 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages s.c. kort tid før eller efter et måltid eller som kontinuerlig s.c. infusion.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 6 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitetsreaktioner.
Ikke kendt Hyperglykæmi*.

*Hyperglykæmi, som i de fleste tilfælde var relateret til kontinuerlig s.c. infusion, kan potentielt medføre diabetisk ketoacidose. 

 

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data specifikt for insulin glulisin. Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Insulinanaloger

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin glulisin er en human insulinanalog.  

Insuliner og insulinanaloger: 

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter 10-20 minutter.
 • Virkningsvarighed afhænger af dosis, efter 0,3 E/kg er virkningsvarigheden ca. 5 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås ca. 55 minutter efter subkutan injektion.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter 10-20 minutter.
 • Virkningsvarighed afhænger af dosis, efter 0,3 E/kg er virkningsvarigheden ca. 5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7-7,8. 

 

Håndtering 

Injektionsvæske i cylinderampul skal bruges sammen med en af flg. penne: 

 • Pen med doseringsintervaller på 0,5 enheder:
  • JuniorSTAR.
 • Penne med doseringsintervaller på 1 enhed:
  • OptiPen®
  • ClikSTAR®
  • Tactipen®
  • Autopen® 24
  • AllStar.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, somikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som eri brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml ((Solo Star)) , injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml ((Solo Star)) , injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml ((Solo Star)) , injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml ((Solo Star)) , injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml
Trometamol : injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml ((Solo Star)) , injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 100 Enheder/ml 073879
10 ml
248,85 9,95
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml 081987
5 x 3 ml
362,05 9,65
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 Enheder/ml 404634
5 x 3 ml (Paranova)
360,60 9,62
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml 022165
5 x 3 ml
362,05 9,65

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 Enheder/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 18 x 166
Apidra® Solostar®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Apidra® Solostar®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 Enheder/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 11 x 64
Apidra® cylinderampul
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...