Targretin®

L01XX25
 
 
Antineoplastisk middel. Syntetisk retinoid.

Anvendelsesområder

 • Hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for mindst én systemisk behandlingsform.

Bexaroten bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af CTCL. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 75 mg bexaroten. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. Ved toksicitet kan dosis reduceres til 200 (100) mg/m2/dag. 


Bemærk:  

 • Kapslerne bør indtages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslernes skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Tidligere eller aktuel pancreatitis.
 • Ukontrolleret hyperkolesterolæmi
 • Ukontrolleret hypertriglyceridæmi
 • Ukontrolleret thyroidealidelse
 • Hypervitaminosis A
 • Nedsat leverfunktion
 • Vedvarende systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med risikofaktorer for pancreatitis.
 • Indtagelse af A-vitamin skal holdes under 15.000 IE/dag, og udsættelse for sollys skal begrænses.
 • Blodlipider (fastende), levertal samt perifert blodbillede kontrolleres før behandlingen, én gang ugentligt den første måned og derefter mindst én gang om måneden.
 • Thyroideafunktionen kontrolleres før behandlingsstart og derefter én gang om måneden.
 • For at hindre ændringer i lipidstatus anbefales præventiv behandling med lipidsænkende middel samt behandling med thyroxin før opstart af behandling med bexaroten.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Smerter.
Leukopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypotyroidisme.
Hovedpine.
Eksfoliativ dermatitis, Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Cheilitis, Diarré, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer.
Anæmi, Lymfadenopati, Lymfomlignende reaktion.
Hypoproteinæmi, Ændret hormonniveau.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hypæstesi, Svimmelhed, Søvnløshed.
Acne, Alopeci, Hudhypertrofi, Hudnoduli, Sårdannelse, Tør hud, Øget svedtendens.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Hypertension.
Bloddyskrasi, Koagulationsforstyrrelser, Trombocytopeni.
Depression, Neuropati.
Corneaerosion, Synsforstyrrelser.

Interaktioner

 • Gemfibrozil kan øge plasmakoncentrationen af bexaroten.
 • Bexaroten kan inducere CYP3A4 og kan derved muligvis svække virkningen af hormonel antikonception og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Aktiverer retinoid RXR-receptorer og inducerer herved apoptose af tumorceller, hvilket kan resultere i svind af tumorer.

Farmakokinetik

 • Absorptionen fra mave-tarmkanalen øges betydeligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 023347
100 stk.
11.813,30
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 107718
100 stk. (Abacus)
16.946,45

Foto og identifikation

Bløde kapsler  75 mg

Præg:
Targretin
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 20
bløde kapsler 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-03-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...