Zemplar

H05BX02
 
 
Vitamin D-analog.

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af sekundær hyperparatyroidisme, der er associeret med kronisk nyresvigt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 1 mikrogram paricalcitol. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuel dosis afhængig af plasma-PTH. 

Se speciallitteratur eller godkendt produktresumé. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år. 

Kontraindikationer

Hypercalcæmi. Tegn på vitamin D-toksicitet.

Forsigtighedsregler

 • P-calcium og P-fosfat kontrolleres initialt og efter dosisjustering mindst 2 gange om ugen og efter fastsættelse af dosis mindst 1 gang månedligt.
 • Oversuppression af PTH kan forårsage forhøjet P-calcium og kan føre til metabolisk knoglesygdom.
 • Tæt overvågning og individuel dosistitrering er nødvendig for at opnå acceptable niveauer af P-calcium.
 • Plasma-PTH måles hver 3. måned ved stabil dosering.
 • Øget risiko for metastatisk kalcifikation ved hypercalcæmi i forbindelse med hyperfosfatæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjet calcium-fosfat produkt, Hypercalcæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter.
Perifere ødemer, Pneumoni.
Hyperfosfatæmi, Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Laryngal ødem.
Angioødem.

Interaktioner

 • Fosfat eller D-vitamin bør ikke indtages sammen med paricalcitol, bl.a. pga. øget risiko for hypercalcæmi.
 • Paricalcitol kan øge toksiciteten af midler, der indeholder aluminium eller magnesium.
 • Kraftige CYP3A inhibitorer, fx itraconazol, kan muligvis øge plasmakoncentrationen af paricalcitol. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Colestyramin og andre midler, der hæmmer den intestinale absorption af fedtopløselige vitaminer, kan påvirke absorptionen af paricalcitol.
 • Høje doser af calcium eller thiaziddiuretika kan øge risikoen for hypercalcæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Behandling efter sædvanlige retningslinjer, se Hypercalcæmi

Farmakodynamik

Syntetisk biologisk aktiv D-vitaminanalog af calcitriol. Opregulerer de calciumfølsomme receptorer i parathyroidea. Som følge heraf samt af virkningen på vitamin D-receptoren reduceres PTH-niveauet ved hæmning af parathyroideaproliferation, PTH-syntese og -sekretion med samtidig minimal påvirkning af calcium- og fosfatkoncentrationen. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 1 mikrogram  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 500820
28 stk. (blister)
1.181,30 84,38
(B) bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592149
28 stk. (blister)
1.185,00 84,64

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Bløde kapsler  1 mikrogram  (Orifarm)  (Paranova Danmark)

Præg:
ZA
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 5,3 x 8,3
bløde kapsler 1 mikrogram (Orifarm)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...