Hexvix®

V04CX
 
 
Diagnostikum til påvisning af blærecancer.

Anvendelsesområder

Påvisning af blæretumorer, herunder carcinoma in situ, ved kendt blæretumorsygdom eller ved stærk mistanke herom, på baggrund af fx cystoskopi eller positiv urincytologi. Anvendes som supplement til cystoskopi med hvidt lys. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 85 mg hexaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Blæren tømmes.
  • Derefter instilleres 50 ml i blæren via et kateter.
  • Væsken skal forblive i blæren i ca. 1 time.
  • Cystoskopi med blåt lys skal iværksættes inden for 1 time efter tømning af blæren.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Kontraindikationer

Porfyri.

Forsigtighedsregler

  • Blæreinflammation, fx efter BCG-behandling, skal udelukkes ved cystoskopi med hvidt lys, før behandlingen indledes.
  • Forsigtighed ved moderat til svær leukocyturi.
  • Inflammation øger risikoen for lokal toksicitet og falsk positive fund (falsk fluorescens). 
  • Risiko for sensibilisering ved hudkontakt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter  (efter undersøgelsen), Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Blæresmerter, Blærespasmer, Dysuri, Hæmaturi, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Anfald af arthritis urica.
Sepsis.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Obs. donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Ved anvendelse af hexaminolevulinat opnås en højere grad af akkumulering af porfyriner i læsioner end i normalt blæreurothelium. Ved efterfølgende belysning med blåt lys kan tumorer visualiseres tydeligt vha. fluorescens. 

Farmakokinetik

Efter intravesikal administration absorberes 5-10% systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til intravesikal instillation efter opløsning i medfølgende solvens.
 

Tilberedning af blæreskyllevæske 

Tilberedes aseptisk, se medfølgende brugsvejledning.
 

Holdbarhed 

Den brugsfærdige blæreskyllevæske er kemisk holdbar i 2 timer ved 2-8º C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Kaliumdihydrogenphosphat : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Natriumchlorid : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Sterilt vand : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til blæreskyllevæske 85 mg 015072
1 stk
5.310,30
 
 

Revisionsdato

2016-07-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...