Hexvix®

V04CX
 
 
Diagnostikum til påvisning af blærecancer.

Anvendelsesområder

Påvisning af blæretumorer. Fluorescenscystoskopi med blåt lys er indiceret som supplement til standardcystoskopi med hvidt lys som en del af diagnosticering, behandling og opfølgning af blæretumorer hos patienter med kendt blæretumorer eller ved stærk mistanke om blæretumorer. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 85 mg hexaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Blæren tømmes.
  • Derefter instilleres 50 ml i blæren via et kateter.
  • Væsken skal forblive i blæren i ca. 1 time.
  • Cystoskopi med blåt lys skal iværksættes inden for 1 time efter tømning af blæren.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Kontraindikationer

Porfyri.

Forsigtighedsregler

  • Blæreinflammation, fx efter BCG-behandling, skal udelukkes ved cystoskopi med hvidt lys, før behandlingen indledes.
  • Forsigtighed ved moderat til svær leukocyturi.
  • Inflammation øger risikoen for lokal toksicitet og falsk positive fund (falsk fluorescens).
  • Risiko for sensibilisering ved hudkontakt.
  • Beredskab mod anafylaksi bør være let tilgængeligt, da risikoen for alvorlig anafylaktisk reaktion er tilstede.
  • Øget risiko for falsk fluorescens i resektionsområdet hos patienter, som for nylig har fået foretaget kirurgiske indgreb i blæren.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter  (efter undersøgelsen), Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Blæresmerter, Blærespasmer, Dysuri, Hæmaturi, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Anfald af arthritis urica.
Rygsmerter.
Sepsis.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Obs. donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Medfører øget akkumulering af porfyriner i læsioner i forhold til i normalt blæreurothelium. Ved efterfølgende belysning med blåt lys kan tumorer visualiseres tydeligt vha. fluorescens. 

Farmakokinetik

Efter intravesikal administration absorberes 5-10% systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til intravesikal instillation efter opløsning i medfølgende solvens. 

Tilberedning af blæreskyllevæske 

Tilberedes aseptisk, se medfølgende brugsvejledning. 

Holdbarhed 

Den brugsfærdige opløsning er kemisk holdbar i 2 timer ved 2-8º C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Kaliumdihydrogenphosphat : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Natriumchlorid : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Natriumhydroxid : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Saltsyre : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))
Sterilt vand : pulver til blæreskyllevæske 85 mg ((solvens))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til blæreskyllevæske 85 mg 373205
1 stk.
6.010,70

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...