Terramycin®-Polymyxin B salve

D06AA03
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotika til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulphat. 

Doseringsforslag

Appliceres 2-3 gange dgl.

Kontraindikationer

  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudarealer og ulcus cruris på grund af risiko for resistensudvikling.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Ingen data om systemisk tilgængelighed eller humane data under graviditet. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Midlet bør ikke anvendes på brystvorterne ved amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin 

  • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
  • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
  • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

  • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
  • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 30+1 mg/g 135046
Tube a 15 g
171,00
 
 

Revisionsdato

2016-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...