Terramycin®-Polymyxin B salve

D06AA03
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotika til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulphat. 

Doseringsforslag

Appliceres 2-3 gange dgl.

Kontraindikationer

  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudarealer og ulcus cruris på grund af risiko for resistensudvikling.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Midlet bør ikke anvendes på brystvorterne ved amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin er et metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus, og er et tetracyklinantibiotika. Oxytetracyclin er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen. Oxytetracyclin er aktivt over for et bredt spektrum af gram-negative og gram-positive bakterier.
Polymyxin B sulfat tilhører en gruppe antibiotika, der er afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B sulfat er baktericidt, udelukkende virksomt over for gram-negative bakterier. Virkningsmekanismen menes at være en ændring af strukturen af bakteriemembranen, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter. Det er især virksomt over for Pseudomona aeruginosa

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 30+1 mg/g 135046
Tube a 15 g
172,55
 
 

Revisionsdato

2016-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...