Flagyl® vagitorier

G01AF01
 
 
Middel mod anaerobe bakterier til lokal anvendelse.

Dispenseringsform

Vagitorier. 1 vagitorie indeholder 500 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

1 vagitorie (500 mg) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 6 dage. 

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 18 år.
  • Seksuelt samkvem frarådes under infektionen og under behandling med vagitorier.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed hos patienter med Cockaynes syndrom, da der er rapporteret tilfælde af svær hepatotoksicitet/akut leversvigt (herunder tilfælde med dødeligt udfald og meget hurtig symptomdebut) efter systemisk behandling med metronidazol. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Gastro-intestinale gener.
Hovedpine, Irritabilitet, Svimmelhed.
Irritation og udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Depression, Paræstesier.
Urinvejssymptomer.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, Stevens-Johnsons syndrom*, Toksisk epidermal nekrolyse*.
Hypersensitivitetsreaktioner*.
  • Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan medføre allergiske reaktioner (muligvis forsinkede) samt propylenglycol, som kan medføre hudirritation.

*Der er rapporteret tilfælde af svære bulløse hudreaktioner ved systemisk brug af metronidazol. 

 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Metronidazol (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad fra vaginalslimhinden. Se endvidere Metronidazol (antibiotika til systemisk brug).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vagitorier 500 mg 151217
10 stk.
97,95 9,80
(B) vagitorier 500 mg  (Orifarm) 494485
10 stk. (blister)
95,20 9,52
 
 

Revisionsdato

2018-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...