Dalacin® kutanemulsion og kutanopløsning

D10AF01
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotikum til lokal anvendelse mod acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af acne vulgaris. 

Dispenseringsform

Kutanemulsion. 1 ml indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat),
kutanopløsning. 1 ml indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange dgl.
 

Bemærk: Bør kun anvendes til behandling af svære tilfælde af acne vulgaris og da i så kort tid som muligt på grund af risikoen for udvikling af resistente mikroorganismer. 

Kontraindikationer

  • Antibiotika-associeret colitis i anamnesen.
  • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Inflammatorisk tarmsygdom i anamnesen. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Erytem, Hudirritation, Hudkløe, Seborré, Tør hud, Urticaria.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Ikke kendt Folliculitis.

Interaktioner

Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Clindamycin virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Propionebacterium acnes.

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe grad.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : kutanemulsion 10 mg/ml
Andre:
Cetostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml
Glycerol : kutanemulsion 10 mg/ml
Isopropylalkohol : kutanopløsning 10 mg/ml  (2care4)
Isostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml
Lexemul T : kutanemulsion 10 mg/ml
Natriumlaurylsarcosinat : kutanemulsion 10 mg/ml
Propylenglycol : kutanopløsning 10 mg/ml  (2care4)
Renset vand : kutanemulsion 10 mg/ml
Stearinsyre : kutanemulsion 10 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanemulsion 10 mg/ml 494559
60 ml
170,00
(B) kutanopløsning 10 mg/ml  (2care4) 419019
30 ml
Udgået 16-07-2018
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...