Felden®

M02AA07
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel 0,5%. 1 g indeholder 5 mg piroxicam. 

Doseringsforslag

Voksne. 2-5 cm påsmøres i tyndt lag 2-4 gange dgl. og masseres ind i huden svarende til det inflammerede område. Bør kun appliceres på intakt hud. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma bronchiale eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Bivirkninger

Hyppigst forekommer reaktioner og ubehag på applikationsstedet. 

Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme, Dyspnø.
Ikke kendt Eksem, Erytem, Fotosensibilitet, Kontaktdermatitis.
Nyrefunktionspåvirkning.

Kan misfarve tøj og hud. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da plasmakoncentrationen kun er ca. 5% i forhold til oral behandling, hvilket ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

  • Ved lokal applikation når kun en mindre del det systemiske kredsløb, og plasmakoncentrationen bliver ca. 5% af plasmakoncentrationen efter oral indgift.
  • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) gel 0,5% 152348
25 g
ikke fast pris
(HF) gel 0,5% 061465
50 g
ikke fast pris
(HF) gel 0,5% 085816
112 g
ikke fast pris

Referencer

1550 SPC Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...