Voltaren® Ophtha øjendråber, opløsning og øjendråber, endosis

Voltaren
S01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Svejseøjne
 • Postoperativ inflammation
 • Smertelindring ved læsioner i cornea, dog højst i 2 døgn
 • Forebyggelse af cystoid makulært ødem og miosis i forbindelse med kataraktoperation
 • Kan forsøges ved kronisk iritis som vedligeholdelsesbehandling for at nedsætte steroidforbruget.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium.
Øjendråber i enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium. 

Doseringsforslag

Før øjenoperationer 

Voksne. 1 dråbe i det afficerede øje 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. 

 

Efter operationer og ved læsioner i cornea 

1 dråbe 3-5 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Hvis smerterne ved svejseøjne vedvarer mere end 1 døgn, skal patienten søge læge eller skadestue.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
 • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Ved smertelindring efter hornhindelæsioner bør behandling kun vare højst 2 døgn, da symptomer på keratitis kan maskeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion**, Corneal abrasio, Keratitis.
Ikke kendt Dyspnø, Forværret astma.
Eksem.
Allergisk conjunctivitis, Allergiske reaktioner i øjet, Corneal udtynding*.

* Ved brug af NSAID lokalt efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. Patienter med påvist nedbrydning af hornhinde-epitel skal straks ophøre med behandlingen. 

** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • NSAID med antiinflammatorisk og analgetisk effekt.
 • Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande.

Farmakokinetik

Efter applikation af øjendråber penetrerer diclofenac cornea.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Højst 1 måned efter anbrud.
 • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Borsyre  (E284) : øjendråber, endosis 1 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Hydroxypropylcyclodextrin : øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Macrogoler : øjendråber, endosis 1 mg/ml
Propylenglycol : øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1 mg/ml, øjendråber, endosis 1 mg/ml
Trometamol : øjendråber, opløsning 1 mg/ml, øjendråber, endosis 1 mg/ml
Tyloxapol : øjendråber, opløsning 1 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 007515
5 ml
65,50
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml  (2care4) 045459
5 ml
79,95
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 389395
10 x 0,3 ml
58,75
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 034934
20 x 0,3 ml
77,70
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 034983
40 x 0,3 ml
115,65

Substitution

øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Diclofenacnatrium "Paranova" (Parallelimport), Diclofenac, øjendråber, opløsning 1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...