Atrovent® inhalationsspray, opløsning og inhalationsvæske til nebulisator

R03BB01
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum beregnet til inhalation.

Anvendelsesområder

Profylaktisk og akut behandling af astma og Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 20 mikrogram ipratropium (som bromid).
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (ukonserveret). 1 dosis (2 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid. 

Doseringsforslag

Inhalationsspray  

 • Voksne og børn fra 7 år. Sædvanligvis 40 mikrogram (2 pust) 4 gange dgl. som basisterapi. Højst 12 inhalationer dagligt. Ved behov for flere doseringer bør supplerende behandling overvejes.
 • Bemærk: Film med instruktion i brugen af inhalationsspray kan ses under "Instruktioner".


Inhalationsvæske  

 • Voksne. 250-500 mikrogram. Doseringen gentages 3-4 gange dgl. med mindst 2 timers interval.
 • Børn. 250 mikrogram.
 • Bemærk:
  • Indgives gennem nebulisator evt. tilsluttet respirator.
  • Den dosis, der deponeres i lungerne, afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Ordination af forstøverapparat bør foregå på specialafdeling.
  • Inhalationsvæske kan anvendes direkte uden fortynding.

Instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved glaukom og prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Øget forbrug af ipratropium tyder på dårligere symptomkontrol eller øget fysisk akivitet.

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bør seponeres hos patienter i langvarig behandling med langtidsvirkende antikolinergika. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed.
Halsirritation, Hoste.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme, Supraventrikulære arytmier.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Urinretention.
Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Atrieflimren.
Akkommodationsbesvær.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 220 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Maksimal virkning efter 0,5-1,5 timer. Middelvirkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Det absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Inhalationsvæske til nebulisator. pH 3-4. Må ikke blandes med midler indeholdende benzalkoniumchlorid i samme nebulator på grund af risiko for udfældning. Må ikke opbevares koldt eller fryses. Opbevares beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles med korttidsvirkende β2-agonist (SABA).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 005390
200 doser
130,60 3,92
(B) inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 588746
400 (2 x 200) doser
70,95 1,06
(B) inhalationsvæske til nebulisator 0,25 mg/ml 129817
60 x 2 ml
314,50 3,15

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 0,25 mg/ml
Ipratropiumbromid "Teva" TEVA, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/2ml
 

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis

Mål i mm: 27 x 78
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...