Atrovent® inhalationsspray, opløsning og inhalationsvæske til nebulisator

R03BB01
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum beregnet til inhalation.

Anvendelsesområder

Profylaktisk og akut behandling af astma og Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 20 mikrogram ipratropium (som bromid).
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (ukonserveret). 1 dosis (2 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid. 

Doseringsforslag

Inhalationsspray  

 • Voksne og børn fra 7 år. Sædvanligvis 40 mikrogram (2 pust) 4 gange dgl. som basisterapi. Højst 12 inhalationer dagligt. Ved behov for flere doseringer bør supplerende behandling overvejes.
 • Bemærk: Film med instruktion i brugen af inhalationsspray kan ses under "Instruktioner".


Inhalationsvæske  

 • Voksne. 250-500 mikrogram. Doseringen gentages 3-4 gange dgl. med mindst 2 timers interval.
 • Børn. 250 mikrogram.
 • Bemærk:
  • Indgives gennem nebulisator evt. tilsluttet respirator.
  • Den dosis, der deponeres i lungerne, afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Ordination af forstøverapparat bør foregå på specialafdeling.
  • Inhalationsvæske kan anvendes direkte uden fortynding.

Instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved glaukom og prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjenene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Øget forbrug af ipratropium tyder på dårligere symptomkontrol eller øget fysisk akivitet.
 • Bør seponeres hos patienter i langvarig behandling med langtidsvirkende antikolinergika.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed.
Halsirritation, Hoste.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme, Supraventrikulære arytmier.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Urinretention.
Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Atrieflimren.
Akkommodationsbesvær.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 220 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer muscarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muscarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Virker væsentligst lokalt.
 • Absorberes kun i ringe grad gennem slimhinderne.
 • Det absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder efter 0,5-1,5 timer.
 • Middelvirkningsvarighed 5-6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Inhalationsvæske til nebulisator. pH 3-4.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 005390
200 doser
132,10 3,96
(B) inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 588746
400 (2 x 200) doser
130,55 1,96
(B) inhalationsvæske til nebulisator 0,25 mg/ml 129817
60 x 2 ml
271,95 2,72

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 0,25 mg/ml
Ipratropiumbromid "Teva" TEVA, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/2ml
 

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis

Mål i mm: 27 x 78
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...