Lactulose "Orifarm"

A06AD11
 
 

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 667 mg lactulose (disaccharid af galactose og fructose). 

Doseringsforslag

Obstipation 

 • Voksne og børn > 14 år. 15-30 ml i døgnet.
 • Børn 1-14 år. 5-15 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn 5-12 mdr. 10 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn < 5 mdr. 3-6 ml/døgn fordelt på 2 doser.


Hepatisk encefalopati, alle grader 

 • 30-50 ml 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • Der tilstræbes 3-4 afføringer af blød konsistens dgl.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon
 • Galactoseintolerans.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved fructoseintolerans, arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption.
 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Høje doser (30-50 ml) 3 gange i døgnet kan øge insulinbehovet hos diabetikere.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Meteorisme.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Elektrolytforstyrrelser  (pga. diarré).
Sjældne (0,01-0,1%) Hypernatriæmi  (ved behandling af encefalopati).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Inducerer osmotisk væskeretentionen i colon, hvorved tarmperistaltikken fremmes.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

 

 

Farmakokinetik

 • Systemisk absorption er ringe.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) oral opløsning 667 mg/ml  (Orifarm Generics) 036552
100 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml  (Orifarm Generics) 036563
250 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml  (Orifarm Generics) 036575
500 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml  (Orifarm Generics) 036586
1000 ml
ikke fast pris

Substitution

oral opløsning 667 mg/ml
Medilax Meda, Lactulose, oral opløsning 667 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...