Allergodil® øjendråber, opløsning

S01GX07
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning. Har tillige nogen mastcellestabiliserende og antiinflammatorisk effekt. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg azelastinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Sæsonbetinget conjunctivitis allergica 

 • Voksne og børn over 4 år
  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.
  • Dosis kan - afhængig af effekt - øges til 1 dråbe 4 gange dgl.


Allergisk ikke-sæsonbetinget conjunctivitis 

 • Voksne og børn over 12 år
  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.
  • Dosis kan - afhængig af effekt - øges til 1 dråbe 4 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øjenirritation.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Azelastin, et phthalazinon-derivat, er klassificeret som et potent langtidsvirkende antiallergisk stof med selektive H1-antagonistiske egenskaber.
 • Antiinflammatorisk virkning er registreret efter topikal administration i øjet.

Farmakokinetik

Absorberes i ringe grad.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, opløsning 0,05% 000475
6 ml
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2017-11-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...