Ciloxan® øredråber, opløsning

S02AA15
 
 

Anvendelsesområder

  • Moderat til alvorlig otitis externa forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier heriblandt Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus.

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 4 dråber 2 gange dgl. i det inficerede øre.

  

Børn > 1 år 

  • 3 dråber 2 gange dgl. i det inficerede øre.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Tinnitus.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Eddikesyre : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Mannitol : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Natriumacetat : øredråber, opløsning 3 mg/ml
Renset vand : øredråber, opløsning 3 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (2care4) 090455
5 ml
186,70
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (Paranova Danmark) 122238
5 ml
186,55
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml 007693
10 ml
95,40
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (2care4) 563606
2 x 5 ml
99,60
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (Paranova Danmark) 493251
2 x 5 ml
95,40
(B) øredråber, opløsning 3 mg/ml  (Orifarm) 198525
2 x 5 ml
96,90
 
 

Revisionsdato

2018-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...