Tarceva®

L01XE03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer.
 • Ikke-småcellet lungecancer uden EGFR-aktiverende mutationer, når anden behandling ikke er mulig.
 • Metastatisk pancreascancer i kombination med gemcitabin.

 

Erlotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg eller 150 mg erlotinib (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Ikke-småcellet lungecancer 

Voksne. 150 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Pancreascancer 

Voksne. 100 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Bemærk. Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved parenkymatøs lungesygdom. Erlotinib bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel lungesygdom.
 • Rygestop skal tilrådes, da plasmakoncentrationen er væsentligt nedsat hos rygere.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- og leverfunktion.

Bivirkninger

Hududslæt (75 %) og diarré (54 %) er de mest almindelige bivirkninger.
Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste.
Depression, Hovedpine, Neuropati, Rigiditet.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Infektioner.
Conjunctivitis, Keratoconjunctivitis sicca.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal blødning.
Epistaxis.
Acne, Folliculitis, Hudfissurer, Negleforandringer.
Nyrefunktionspåvirkning.
Keratitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation.
Interstitiel lungesygdom.
Nefritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Corneal ulceration, Corneaperforation, Uveitis.

Interaktioner

 • Erlotinib metaboliseres af CYP3A4, CYP1A2 og CYP1A1. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af potente hæmmere og induktorer af disse CYP- enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Phenytoin, rifabutin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af erlotinib.
 • Rygning nedsætter plasmakoncentrationen af erlotinib, formentlig pga. CYP1A2-induktion.
 • Biotilgængeligheden reduceres muligvis af syrehæmmere.
 • Patienter i AK-behandling bør kontrolleres hyppigt med INR.
 • Kombination af erlotinib og statin øger risikoen for statininduceret myopati, inkl. rhabdomyolyse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER-1).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Steady state opnås efter 7-8 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via cytokrom-enzymer.
 • Hovedmetabolitterne er farmakologisk aktive og udskilles med fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg 022045
30 stk (blister)
4.643,30
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 022191
30 stk (blister)
16.225,65
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 022205
30 stk (blister)
19.015,75

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
T, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
T, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 8,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
T, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...