Omnistad

G04CA02
 
 
Adrenergt α-receptorblokerende middel med virkning på postsynaptiske α1a-receptorer. Nedsætter den uretrale modstand.

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi i perioden inden operation. 

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning, hårde. 1 kapsel indeholder 0,4 mg tamsulosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,4 mg dgl. efter morgenmaden. 

  

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i kombination med stærke CYP3A4-hæmmere som fx itraconazol. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved postural hypotension eller til patienter, som reagerer kraftigt hæmodynamisk på andre α1-receptorantagonister.
 • Patienter i tamsulosin-behandling, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle "Intraoperative Floppy Iris Syndrome" (IFIS).
  Kirurgen bør derfor være forberedt på at måtte ændre den kirurgiske teknik, fx til brug af iriskroge, irisdilatatorring eller andet viscoelasticum.
  Der er ikke sikker gavnlig effekt af at seponere eller pausere med tamsulosin inden operationen.
 • Nedsat nyrefunktion (GFR< 10 ml/min): Erfaring savnes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Ejakulationsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom.
Priapisme.
Ikke kendt Arytmier, Atrieflimren, Dyspnø.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Tamsulosin omsættes af CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere (som fx itraconazol) og i svagere grad sammen med en CYP2D6-hæmmer (fx paroxetin), kan forøge eksponeringen af tamsulosin. Kombinationen anbefales derfor ikke til patienter, der tager en stærk CYP3A4-hæmmer, og skal anvendes med forsigtighed til patienter, der tager en stærk CYP2D6-hæmmer. 
 • Tamsulosin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der tager en moderat CYP3A4-hæmmer (fx erythromycin) eller en moderat CYP2D6-hæmmer (fx terbinafin), eller til patienter der er langsomme omdannere af CYP2D6.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Tamsulosin er en a1-receptorantagonist. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi (BPH) er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske a-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med tamsulosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet. 

Farmakokinetik

Kapslerne er fremstillet således, at kontinuerlig afgift finder sted over et længere tidsrum. Biotilgængelighed ca. 100%. Absorptionsgrad og -hastighed nedsættes ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 4-6 timer. Metaboliseres i leveren. Plasmahalveringstid ca. 10 timer. Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 027650
30 stk. (blister)
129,20 4,31
(B) kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 027659
90 stk. (blister)
122,40 1,36
(B) kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 159451
100 stk. (blister)
58,95 0,59

Substitution

kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Miktosan Sandoz, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Omnic Astellas Pharma, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Tamsulosin "Teva" TEVA, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Tamsulosinhydrochlorid 2care4 (Parallelimport), Tamsulosin, depotkapsler 0,4 mg
Tamsunic 2care4 Generics, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange, Lysegrøn
Mål i mm: 6 x 19,2
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...