Fluticasonpropionat "Teva"

R01AD08
 
 

Syntetisk glukokortikoid til lokal anvendelse i næsen. 

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1-2 gange dgl. Højst 4 pust (200 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

  

Børn 4-11 år 

50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.  

Højst 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

  

Bemærk: 

 • Skal omrystes inden brug.
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først.
 • Ved dosering 1 gang dgl. bør dosis tages om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 4 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Glaukom, Katarakt.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Glaukom, forhøjet intraokulært tryk samt katarakt er set ved behandling med nasalsteroider.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Omsættes primært via CYP3A4. Samtidig behandling med ritonavir bør undgås på grund af risiko for øget systemisk eksposition for glukokortikoid. Andre kraftige CYP3A4-hæmmere vil formentlig også øge fluticasonpropionatkoncentrationen i blodet. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede, hvor fluticason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel på grund af udtalt førstepassage-metabolisme i leveren.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Næsespray i pakningsstørrelser med højst 60 doser 

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinoitis
 • Allergisk rhinosinoitis.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 072957
60 doser
43,80 2,92
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 123374
120 doser
82,25 2,74

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Flixonase GSK Pharma, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "2care4" (Parallelimport), Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...