Clindoxyl®

D10AF51
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Let til moderat acne vulgaris, især inflammerede læsioner. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 50 mg benzoylperoxid og 10 mg clindamycin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge > 12 år. Appliceres i et tyndt lag 1 gang dgl. om aftenen efter, at huden er vasket og skyllet omhyggeligt.
 • Behandlingens varighed bør ikke overstige 12 uger i træk.

Kontraindikationer

Allergi over for clindamycin, benzoylperoxid eller hjælpestofferne.  

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes på beskadiget hud, i øjenregionen, på slimhinder eller ved atopisk dermatitis.
 • Forsigtighed til patienter med regional enteritis, colitis ulcerosa eller med antibiotika-relateret colitis i anamnesen. Ved forekomst af langvarig eller betydelig diarré eller hvis patienten får abdominalkramper, bør behandling omgående seponeres, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-relateret colitis.
 • Solbadning eller brug af solarium bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Erytem, Hudafskalning, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Brændende og stikkende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier.
Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Abdominalsmerter, Colitis, Hæmoragisk diarré.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Bemærk: Benzoylperoxid kan affarve tøj. 

Interaktioner

 • Ved samtidig applikation af isotretinoin og benzoylperoxid oxideres isotretinoin.
 • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker antibakterielt og har tillige en komedolytisk og keratolytisk effekt.

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe omfang efter lokal anvendelse på huden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses eller udsættes for frost.
 • Efter udlevering fra apotek: Må opbevares ved højst 25°C.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 10 mg/g + 50 mg/g 491995
30 g
211,50
(B) gel 10 mg/g + 50 mg/g 110834
60 g
399,25

Substitution

gel 10 mg/g + 50 mg/g
Indoxyl (Parallelimport), Benzoylperoxid, Clindamycin, gel 10 mg/g + 50 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...