DuoTrav®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med prostaglandin F2α-analog (travoprost). Nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen og udløbsmodstanden gennem trabekelværket. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på topikale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg timolol (som maleat) og 40 mikrogram travoprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. morgen eller aften.


Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • luftvejssygdomme, herunder bronkial astma og bronkial astma i anamnesen
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere
 • Alvorlig allergisk rhinitis
 • Corneadystrofi.

Forsigtighedsregler

 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed ved
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom
  • hypertyroidisme
 • Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne informeres om, at denne farveændring i øjet kan være permanent. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses måneder eller år efter påbegyndt behandling.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Okulær hyperæmi.
Almindelige (1-10%) Ubehag efter instillation.
Keratitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Hypertension, Hypotension.
Svimmelhed.
Kontaktdermatitis.
Hypersensitivitet.
Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Corneaødem, Iritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok*, Bronkospasme, Cerebral iskæmi*, Dysfoni, Hjertestop*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ventrikelflimren.
Smerter i ekstremiteter.
Nervøsitet*.
Alopeci, Debuterende eller forværret psoriasis*.
Choroidealøsning**, Corneaerosion, Distichiasis, Dobbeltsyn, Intraokulær blødning.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Astma, Bradykardi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Dyspnø*, Hjerteinsufficiens*, Perifere ødemer.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.
Anafylaktisk reaktion*.
Corneal abrasio, Maculaødem, Ptosis.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

 

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Farmakodynamik

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Travoprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.  

 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Absorberes i nogen grad.

 

Travoprost 

 • Absorberes i ringe grad systemisk.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 136456
2,5 ml (2care4)
Udgået 14-01-2019
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 193160
2,5 ml (Orifarm)
220,40
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 494904
2,5 ml (Abacus)
223,35
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 573177
2,5 ml
265,35
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 054514
3 x 2,5 ml (Paranova)
606,70
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 124870
3 x 2,5 ml
755,30
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 135934
3 x 2,5 ml (2care4)
615,65
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 534139
3 x 2,5 ml (Abacus)
699,50
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 571979
3 x 2,5 ml (Orifarm)
724,45

Substitution

øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
Travoprost/Timolol "Stada" STADA Nordic, Timolol, Travoprost, øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...