Savene®

V03AF02
 
 
Middel til behandling af ekstravasation af antracycliner. EDTA-analog.

Anvendelsesområder

 • Behandling af ekstravasation af antracycliner.

Dexrazoxan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 500 mg dexrazoxan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1. og 2. dag. 1.000 mg/m2 legemsoverflade (højst 2.000 mg) som i.v. infusion over 1-2 timer.
 • 3. dag. 500 mg/m2 legemsoverflade.

Første infusion skal påbegyndes så hurtigt som muligt og inden for de første 6 timer efter ekstravasationen. De 2 efterfølgende infusioner skal ske på samme tidspunkt som den første (+/- 3 timer). 

Der infunderes om muligt i en vene, som ikke er ramt af ekstravasation. Nedkøling, fx ispose, skal være fjernet fra området mindst 15 min. før infusionen for at sikre tilstrækkelig blodgennemstrømning. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og ældre. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-40 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Kvalme.
Flebitis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning.
Diarré, Mundtørhed, Opkastning, Stomatitis.
Dyb venetrombose, Dyspnø, Pneumoni.
Neutropeni.
Myalgi.
Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Alopeci, Hudkløe.
Vaginalblødning.
Endvidere ses dosisafhængig, reversibel leverpåvirkning (forhøjet ALAT/ASAT).

Interaktioner

Dexrazoxan kan øge knoglemarvstoksiciteten af kemoterapi eller strålebehandling.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat, men pga. virkningsmekanismen må det ikke anvendes under graviditet. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal benytte sikker antikonception under og 6 måneder efter behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

EDTA-analog, der hydrolyseres i hjertemuskelcellerne til en "åben ring"-metabolit, der chelatbinder metalioner og derved har mulighed for at nedsætte myokardiepåvirkningen. 

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 15 og 140 minutter.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Forsinket elimination ved nedsat leverfunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 25 ml af medfølgende solvens til en slutkoncentration på 20 mg/ml.
 • Fortyndes yderligere med den resterende mængde solvens.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller farmaka. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 4 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til konc. til infusionsvæske 20 mg/ml 101064
10 stk.
117.549,10 35.268,26

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-03-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...