Norprolac®

G02CB04
 
 
Selektiv dopamin-D2-receptor agonist med prolaktinhæmmende virkning.

Anvendelsesområder

 • Hyperprolaktinæmi (prolaktinproducerende hypofysetumorer og idiopatisk hyperprolaktinæmi).

 

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter, startpakning. 1 tablet indeholder 25 mikrogram (rosa) eller 50 mikrogram (lyseblå) quinagolid (som hydrochlorid). 

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram (hvid) eller 150 mg (hvid) quinagolid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 25 mikrogram dgl. i 3 dage, derefter 50 mikrogram dgl. i 3 dage og 75 mikrogram dgl. fra dag 7.
  Dosis kan øges med op til 75 mikrogram dgl. med mindst en uges interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mikrogram eller 150 mikrogram dgl.
  Enkelte patienter har behov for større doser. Hos disse kan dosis øges trinvist med 75-150 mikrogram dgl. med mindst 4 ugers interval indtil tilfredsstillende terapeutisk effekt, er opnået eller indtil nedsat tolerance hindrer yderligere dosisøgning.

Kontraindikationer

Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion.

Forsigtighedsregler

 • På grund af risiko for hypotension og efterfølgende synkope bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Quinagolid kan på grund af bivirkninger, især i starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Bør ikke tages ved arvelig galactoseintolerans.
 • Særlig forsigtighed bør udvises ved tidligere eller aktuel svær psykisk sygdom, hvor quinagolid kun bør anvendes under tæt klinisk kontrol hos såvel endokrinolog som psykiater.
 • Hos kvinder, der lider af prolaktin-relaterede fertilitetsforstyrrelser, kan fertilitet blive genoprettet ved behandling med quinagolid. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide, bør derfor rådes til at benytte en sikker præventionsmetode.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Hypotension, Nasal tilstopning.
Søvnløshed.
Sjældne (0,01-0,1%) Psykose, Somnolens.

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere, som antipsykotika eller metoclopramid, kan mindske effekten af prolaktinhæmmende midler.
 • Det vides ikke, hvordan quinagolid omsættes i leveren, men da andre dopamin-D2-receptor agonister omsættes i CYP3A4, bør samtidig behandling med potente hæmmere af dette enzym undgås (fx clarithromycin, itraconazol og erythromycin).
 • Se også tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Quinagolid er en selektiv dopamin D2-receptor agonist. Quinagolid har en hæmmende effekt på sekretionen af prolaktin, men reducerer ikke normale niveauer af andre hypofysehormoner. Sænkning af prolaktinniveau sker inden for 2 timer efter indtagelse, når maksimum inden for 4-6 timer og opretholdes i omkring 24 timer. Varigheden er dosisafhængig.
Langtidsbehandling har vist sig at reducere størrelsen eller begrænse væksten af prolaktinproducerende hypofysære makro- og mikroadenomer. 

Farmakokinetik

Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5 timer. Plasmahalveringstid ca. 17 timer. Den prolaktinsænkende virkning indtræder i løbet af ca. 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer, som er dosisafhængig.
Omdannes til aktive og inaktive metabolitter, der udskilles gennem nyrerne og med fæces. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 50 mikrogram)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 25 mikrogram)
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25+50 mikrogram 087597
3 + 3 stk. (blister)
171,50 57,17
(B) tabletter 75 mikrogram 087606
30 stk. (blister)
672,85 22,43
(B) tabletter 75 mikrogram  (EuroPharmaDK) 034692
30 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
(B) tabletter 75 mikrogram  (Paranova Danmark) 447142
30 stk. (blister)
672,55 22,42
(B) tabletter 150 mikrogram 087615
30 stk. (blister)
1.106,90 18,45

Foto og identifikation

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 25 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 25 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 50 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 50 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  75 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Tabletter  150 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 150 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...