Norprolac®

G02CB04
 
 
Selektiv dopamin-D2-receptor agonist med prolaktinhæmmende virkning.

Anvendelsesområder

 • Hyperprolaktinæmi (prolaktinproducerende hypofysetumorer og idiopatisk hyperprolaktinæmi).

 

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter, startpakning. 1 tablet indeholder 25 mikrogram (rosa) eller 50 mikrogram (lyseblå) quinagolid (som hydrochlorid). 

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram (hvid) eller 150 mg (hvid) quinagolid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 25 mikrogram dgl. i 3 dage, derefter 50 mikrogram dgl. i 3 dage og 75 mikrogram dgl. fra dag 7.
  Dosis kan øges med op til 75 mikrogram dgl. med mindst en uges interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. 75 mikrogram eller 150 mikrogram dgl.
  Enkelte patienter har behov for større doser. Hos disse kan dosis øges trinvist med 75-150 mikrogram dgl. med mindst 4 ugers interval indtil tilfredsstillende terapeutisk effekt, er opnået eller indtil nedsat tolerance hindrer yderligere dosisøgning.

Kontraindikationer

Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion.

Forsigtighedsregler

 • På grund af risiko for hypotension og efterfølgende synkope bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Quinagolid kan på grund af bivirkninger, især i starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Bør ikke tages ved arvelig galactoseintolerans.
 • Særlig forsigtighed bør udvises ved tidligere eller aktuel svær psykisk sygdom, hvor quinagolid kun bør anvendes under tæt klinisk kontrol hos såvel endokrinolog som psykiater.
 • Hos kvinder, der lider af prolaktin-relaterede fertilitetsforstyrrelser, kan fertilitet blive genoprettet ved behandling med quinagolid. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide, bør derfor rådes til at benytte en sikker præventionsmetode.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Hypotension, Nasal tilstopning.
Søvnløshed.
Sjældne (0,01-0,1%) Psykose, Somnolens.

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere, som antipsykotika eller metoclopramid, kan mindske effekten af prolaktinhæmmende midler.
 • Det vides ikke, hvordan quinagolid omsættes i leveren, men da andre dopamin-D2-receptor agonister omsættes i CYP3A4, bør samtidig behandling med potente hæmmere af dette enzym undgås (fx clarithromycin, itraconazol og erythromycin).
 • Se også tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Quinagolid er en selektiv dopamin D2-receptor agonist. Quinagolid har en hæmmende effekt på sekretionen af prolaktin, men reducerer ikke normale niveauer af andre hypofysehormoner. Sænkning af prolaktinniveau sker inden for 2 timer efter indtagelse, når maksimum inden for 4-6 timer og opretholdes i omkring 24 timer. Varigheden er dosisafhængig.
Langtidsbehandling har vist sig at reducere størrelsen eller begrænse væksten af prolaktinproducerende hypofysære makro- og mikroadenomer. 

Farmakokinetik

Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5 timer. Plasmahalveringstid ca. 17 timer. Den prolaktinsænkende virkning indtræder i løbet af ca. 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer, som er dosisafhængig.
Omdannes til aktive og inaktive metabolitter, der udskilles gennem nyrerne og med fæces. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 50 mikrogram)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 25+50 mikrogram (tabl. 25 mikrogram)
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25+50 mikrogram 087597
3 + 3 stk. (blister)
171,50 57,17
(B) tabletter 75 mikrogram 087606
30 stk. (blister)
672,85 22,43
(B) tabletter 75 mikrogram  (EuroPharmaDK) 034692
30 stk. (blister)
644,10 21,47
(B) tabletter 75 mikrogram  (Paranova Danmark) 447142
30 stk. (blister)
672,55 22,42
(B) tabletter 150 mikrogram 087615
30 stk. (blister)
1.106,90 18,45

Foto og identifikation

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 25 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 25 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  25+50 mikrogram  (Startpakning - 50 mikrogram)

Præg:
NORPROLAC, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25+50 mikrogram (Startpakning - 50 mikrogram)
 
 
 

Tabletter  75 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Tabletter  150 mikrogram

Præg:
NORPROLAC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 150 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...