Mixamin Glucos

Mixamin Glucos 120 mg/ml, Mixamin Glucos 200 mg/ml
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer, elektrolytter og energi som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, fx efter komplicerede mave-tarmoperationer.

Dispenseringsform

Mixamin Glucos 120 mg/ml, infusionsvæske i tokammerpose. 1 l færdigblandet opløsning indeholder 7 g alanin, 6 g arginin, 132 g glucosemonohydrat svarende til 120 g glucose, 5,5 g glycin, 1,5 g histidin, 2,5 g isoleucin, 3,7 g leucin, 4,125 g lysinhydrochlorid svarende til 3,3 g lysin, 2,15 g methionin, 2,55 g phenylalanin, 5,6 g prolin, 3,25 g serin, 0,5 g taurin, 2,2 g threonin, 1 g tryptophan, 0,2 g tyrosin, 3,1 g valin,
Mixamin Glucos 200 mg/ml, infusionsvæske i tokammerpose. 1 l færdigblandet opløsning indeholder 7 g alanin, 6 g arginin, 220 g glucosemonohydrat svarende til 200 g glucose, 5,5 g glycin, 1,5 g histidin, 2,5 g isoleucin, 3,7 g leucin, 4,125 g lysinhydrochlorid svarende til 3,3 g lysin, 2,15 g methionin, 2,55 g phenylalanin, 5,6 g prolin, 3,25 g serin, 0,5 g taurin, 2,2 g threonin, 1 g tryptophan, 0,2 g tyrosin, 3,1 g valin. 

Doseringsforslag

Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.

Mixamin Glucos 120 mg/ml 

 • Voksne og børn > 14 år
  • Normalt anbefales 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Højst 40 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Maksimal infusionshastighed er 2,0 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 5-14 år
  • Normalt anbefales 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.

  

Mixamin Glucos 200 mg/ml 

 • Voksne og børn > 14 år
  • Normalt anbefales 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Højst 30 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 5-14 år
  • Sædvanligvis 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
  • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.

  

Bemærk: 

Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under kontrol af den cerebrale funktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bivirkningerne ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 
Indhold/l: Infusionsvæske 120 mg/ml

Infusionsvæske 

200 mg/ml 

Acetat 75 mmol 75 mmol
Calcium 2 mmol 2 mmol
Chlorid 64 mmol 64 mmol
Glycerolphosphat 15 mmol 15 mmol
Kalium 30 mmol 30 mmol
Magnesium 3 mmol 3 mmol
Natrium 50 mmol 50 mmol
Zink 0,04 mmol 0,04 mmol
Aminosyreindhold 50 g 50 g
Totalt kvælstofindhold 8 g 8 g
Energiindhold total

2.856 kJ 

(680 kcal) 

4.200 kJ 

(1.000 kcal) 

Energi fra glucose

2.016 kJ 

(480 kcal) 

3.300 kJ 

(800 kcal) 

Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 1.335 mosmol/l 1.779 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk Hypertonisk
pH ca. 5,5-6 ca. 5,5-6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination pr. 1.000 ml:
Tracel® 10 ml
Vitalipid® Adult 10 ml
Soluvit® 1 htgl.
Dipeptiven® 100 ml
Intralipid® eller SMOFlipid 250 ml
Natrium 100 mmol
Kalium 120 mmol
Calcium* 3 mmol
Magnesium 2 mmol
Zink 0,06 mmol
Chlorid 236 mmol
Acetat 75 mmol

* Som glubinat eller gluconsalt. Øvrige elektrolytter tilsættes som salte (chlorid, acetat eller sulfat). 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Aminosyreopløsningen og glucose-/elektrolytopløsningen blandes ved at bryde forseglingen i tokammerposen. 
 •  Se medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter tilsættes aseptisk umiddelbart før infusionen.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.


Holdbarhed 

Efter blanding af opløsningerne i de to kamre er infusionsvæsken fysisk og kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 071804
6 x 1000 ml
1.234,10
(B) infusionsvæske, opløsning 071792
6 x 1000 ml
Udgået 19-11-2018
(B) infusionsvæske, opløsning 071816
4 x 2000 ml
1.088,15

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...