Ganfort®

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk (IOT) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. samme tidspunkt hver dag (fx om morgenen eller om aftenen).
 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Data tyder på, at aftendosering er mere effektivt til sænkning af IOT end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til compliance, når enten morgen- eller aftendosering overvejes.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet og let tryk med en finger på nederste øjenlåg ind mod næsen i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis.
 • Inflammatoriske øjenlidelser
 • Neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
 • Åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Svær/ustabil astma eller mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser og må ikke komme i kontakt med denne linsetype. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktival hyperæmi.
Almindelige (1-10%) Rhinitis.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hirsutisme, Pigmentforandringer i huden  (omkring øjnene).
Blefaritis, Corneaerosion***, Fotofobi, Hyperpigmentering på øjenlåget, Keratitis, Synsforstyrrelser, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem, Øjenlågsirritation, Øjenlågsødem, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Hypersensitivitet  (bl.a. allergisk dermatitis, angioødem, øjenallergi).
Iritis, Ptosis.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier*, AV-blok*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer*.
Forværret myasthenia gravis*.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.
Dobbeltsyn*.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Astma, Bradykardi*, Bronkospasme, Dyspnø*.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.
Alopeci*.
Choroidealøsning**, Maculaødem, Retinal blødning*, Uveitis*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Farmakodynamik

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Bimatoprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.  

 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Absorberes i nogen grad.

 

Bimatoprost 

 • Absorberes i ringe grad systemisk.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Flerdosisbeholder
  Efter åbning: Opbevares i højst 1 måned ved højst 25ºC.
 • Enkeltdosisbeholdere
  Efter åbning af posen: Enkeltdosisbeholderne opbevares i højst 7 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 042743
3 ml (Paranova)
160,20
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 052405
3 ml
154,80
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 072676
3 ml (2 care4)
187,45
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 124360
3 ml (Orifarm)
161,90
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 052414
3 x 3 ml
414,45
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 072687
3 x 3 ml (2care4)
418,00
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 079084
3 x 3 ml (Paranova)
415,80
(B) øjendråber, opløsning 0,3+5 mg/ml 175459
3 x 3 ml (Orifarm)
437,00
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 074595
30 x 0,4 ml (2care4)
326,55
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 105470
30 x 0,4 ml
264,85
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 471830
30 x 0,4 ml (Paranova)
Udgået 14-01-2019
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 044509
90 x 0,4 ml (Paranova)
595,70
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 191091
90 x 0,4 ml
603,80
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 198635
90 x 0,4 ml (2care4)
611,95
(B) øjendråber, endosis 0,3+5 mg/ml 491561
90 x 0,4 ml (Orifarm)
Udgået 19-11-2018
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...