Rhesonativ®

J06BB01
 
 

Humant immunglobulin indeholdende anti-D. Fremstillet ved alkoholfraktionering af plasma fra aktivt RhD-immuniserede voksne. 

Virusinaktiveret ved solvent-detergent-behandling. 

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk mod RhD-immunisering.
 • Antenatalt eller postpartum som led i  planlagt svangreprofylakse eller ved komplikationer/procedurer i graviditeten. Se beskrivelse i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen 2013 (s. 111-114). 
 • Behandling mhp. at forebygge immunisering kan overvejes til RhD-negative patienter efter transfusion af RhD-positiv blodkomponent. Se beskrivelse i afsnittet, Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder humant immunglobulin svarende til mindst 125 mikrogram (svarende til 625 IE) IgG anti-D. 

Doseringsforslag

Præpartum 

 • Planlagt. 250 mikrogram i.m. i 28.-30. graviditetsuge.
 • Ved komplikationer.
  • 8.-19. graviditetsuge. 125 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
  • ≥ 20. graviditetsuge. 250 mikrogram i.m. inden for 72 timer.
 • Bemærk: Ikke indiceret til brug før 8. graviditetsuge.


Postpartum 

 • 250 mikrogram i.m. snarest muligt efter fødslen (helst inden 48 timer, ikke senere end 72 timer).


Transfusion af RhD-positive erytrocytter til RhD-negativ recipient 

 • 20 mikrogram pr. 2 ml transfunderet erytrocytsuspension.
 • 20 mikrogram pr. 1 ml transfunderede pakkede erytrocytter i trombocytkoncentrat eller plasmaportion.

Kontraindikationer

Profylaksen skal ikke gives til RhD-negative personer, som har immunt anti-D. 

Forsigtighedsregler

 • Adrenalininjektionsvæske 0,1% skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. IgA-mangel.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø, Hypotension.
Artralgi.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne efter afsluttet graviditet, øvrige 4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod det humane erytrocytantigen RhD.
 • Anti-D-immunglobulin hæmmer immunisering mod RhD efter eksposition for humane RhD-positive erytrocytter. Mekanismen kendes ikke.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 3-4 uger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml 588095
1 ml
279,20
(B) injektionsvæske, opl. 625 IE/ml 063818
2 ml
718,75
 
 

Revisionsdato

2017-03-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...