Aciclodan tabletter

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg, 400 mg eller 800 mg (delekærv) aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR < 10 ml/min. 200 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
 • Nedsat nyrefunktion
  • Voksne og børn > 2 år
   • GFR 10-25 ml/min. 800 mg 3 gange dgl. med et interval på 8 timer.
   • GFR < 10 ml/min. 800 mg 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-25 ml/min:

  Herpes simplex virus-infektioner: 

  • GFR < 10 ml/min.Voksne og børn > 2 år: 200 mg p.o. 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

  Herpes zoster og variceller: 

  • GFR 10-25 ml/min.Voksne og børn > 2 år: 800 mg p.o. 3 gange dgl. med et interval på 8 timer.
  • GFR < 10 ml/min.Voksne og børn > 2 år: 800 mg p.o. 2 gange dgl. med et interval på 12 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Flebitis.
Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet), Urticaria.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Dyspnø.
Neutropeni.
Agitation, Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Nyresmerter*, Nyresvigt.

*Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • 15-20% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Pga. den lave biotilgængelighed, der aftager med stigende enkeltdosis, kan der forventes store individuelle variationer i den maksimale plasmakoncentration, som nås efter ca. 2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren. Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Passerer til fx spyt og vaginalsekret, hvor koncentrationen er identisk med plasmakoncentrationen.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, længere ved nedsat nyrefunktion (op til ca. 20 timer ved anuri), under hæmodialyse ca. 6 timer.
 • Ca. 80% udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne. Hos neonatale er den renale udskillelseshastighed nedsat.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 200 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057513
25 stk. (blister)
43,90 35,12
(B) tabletter 400 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057547
60 stk. (blister)
107,45 17,91
(B) tabletter 800 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057554
35 stk. (blister)
122,30 17,47

Substitution

tabletter 200 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "Alternova" Alternova, Aciclovir, tabletter 200 mg
 
tabletter 400 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 400 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 400 mg
 
tabletter 800 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 800 mg
Aciclovir "2care4" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
VS1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 200 mg
 
 
 

Tabletter  400 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
VS2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 400 mg
 
 
 

Tabletter  800 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
VS, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 21,2
tabletter 800 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...