Imolope

A07DA03
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Diarré.
 • Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable hos diagnosticerede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut diarré 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Børn > 12 år
  • Initialt 2 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 6 mg/20 kg legemsvægt, dog højst 8 mg i døgnet.

 

Kronisk diarré 

 • Voksne. Initialt 4 mg dgl.
 • Børn > 12 år. Initialt 2 mg dgl.
 • Dosis justeres indtil 1-2 faste afføringer/dag er opnået.
 • Højst 16 mg i døgnet.

 

Akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Voksne
  • Initialt 4 mg
  • Pause 1 time
  • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
  • Højst 16 mg i døgnet.
 • Bemærk
  • Må ikke anvendes til børn < 18 år.

Bemærk: 

 • Behandling af akut diarré bør ikke fortsættes ud over 48 timer.
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nedsat leverfunktion
 • Bør som hovedregel ikke anvendes ved akut diarré af ukendt årsag pga. risiko for udvikling af ileus.

 

Yderligere ved akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Loperamid bør kun anvendes, hvis en læge tidligere har stillet diagnosen colon irritable.
 • Patienter > 40 år bør kontakte en læge før brug:
  • Hvis symptomerne forværres, mønstret af symptomer ændres, nye symptomer udvikles, eller hvis gentagne episoder af diarré fortsætter i > 2 uger.
  • Ved vægttab.

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flatulens, Kvalme, Obstipation.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1%) Paralytisk ileus.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5,1%. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren, hvor der er betydelig førstepassage metabolisme.
 • Udskilles i konjugeret form med galden.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 150205
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 150216
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 150228
60 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 502675
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 2 mg
Imodium McNeil, Loperamid, tabletter 2 mg
Lopacut Vitabalans, Loperamid, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 2 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...