Tetraspan

Udgået: 24.09.2018
B05AA07
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved hypovolæmisk shock

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 60 g hydroxyethylstivelse, 370 mg calciumchloriddihydrat, 300 mg kaliumchlorid, 200 mg magnesiumchloridhexahydrat, 3,27 g natriumacetattrihydrat, 6,25 g natriumchlorid og 670 mg æblesyre. 

Doseringsforslag

Individuelt. Højst 30 ml i.v/kg legemsvægt/døgn. 

Kontraindikationer

 • Kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis eller brandsår, se indikationer.
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Nedsat nyrefunktion
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på nyreskade stoppes behandlingen straks.
 • Monitorering af nyrefunktionen i mindst 90 dage efter afsluttet behandling.
 • Ved tegn på koagulopati stoppes behandlingen straks. Ved evt. gentagen administration bør koagulationsparametre overvåges nøje.
 • Pga. utilstrækkelige langtidsdata for sikkerheden ved anvendelse af hydroxyethylstivelse til traumepatienter og under operation, bør de forventede fordele ved behandlingen for den enkelte patient vejes op mod denne usikkerhed, og andre mulige behandlinger bør overvejes.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Leverlidelse.
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet plasma-amylase.
Nedsat hæmatokritværdi.
Almindelige (1-10%) Fortynding af blodkomponenter, Koagulationsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Tetraspan 60 mg/ml ekspanderer plasmavolumenet svarende til det infunderede volumen. 

Farmakokinetik

 • Udskillelsesforholdene er ikke fuldstændigt belyst, men den volumenekspanderende effekt bibeholdes i mindst 6 timer.
 • 20% af dosis udskilles i løbet af 2 timer ved glomerulær filtration (den lavmolekylære del).
 • Den mere højmolekylære del hydrolyseres langsomt af serum-amylasen til mindre fraktioner, som udskilles gennem nyrerne.
 • Ca. 50% af den indgivne dosis optages i kroppen, og eliminationen herfra er dårligt beskrevet, især hos kritisk syge patienter.
 • Se Hydroxyethylstivelse (plasmasubstitutter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  

 • Middelmolekylvægt hydroxyethylstivelse: 130.000.
   
 • Osmolaritet: 297 mosmol/l.
   
 • Elektrolytindhold/l:
  • Acetat 24 mmol
  • Calcium 2,5 mmol 
  • Chlorid 118 mmol 
  • Kalium 4 mmol 
  • Magnesium 1 mmol 
  • Malat 5 mmol 
  • Natrium 140 mmol.
    
 • pH: 5,6-6.4.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml 097033
20 x 500 ml
Udgået 24-09-2018
 
 

Revisionsdato

2018-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...