Remodulin®

B01AC21
 
 

Prostacyclinanalog til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III.
Treprostinil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg treprostinil (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1,25 nanogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig s.c. infusion under anvendelse af infusionspumpe.
 • Tolereres den første dosis dårligt, reduceres infusionshastigheden til 0,625 nanogram/kg/min.
 • Herefter justeres infusionshastigheden under nøje overvågning med intervaller på 1,25 nanogram/kg/min. pr. uge de første 4 uger og derefter med 2,5 nanogram/kg/min. pr. uge.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Initialt 0,625 nanogram/kg/min.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år og over 65 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Pulmonal hypertension forårsaget af okklusiv venesygdom
 • Venstresidig hjerteinsufficiens
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Traumer
 • Intrakraniel blødning
 • Klinisk betydende klapdefekter
 • Alvorlig koronar hjertesygdom
 • Ustabil angina pectoris
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder
 • Alvorlige arytmier
 • Cerebrovaskulære hændelser inden for de sidste 3 måneder.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke påbegyndes ved systolisk blodtryk < 85 mmHg.
 • Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion pga. manglende erfaring.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme.
Vasodilatation.
Hæmatom.
Kæbesmerter.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Hypotension, Ødemer.
Artralgi, Myalgi.
Svimmelhed.
Hudkløe.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Knoglesmerter.
Cellulitis.
Bakteriæmi, Sepsis.

Der er i kliniske forsøg observeret øget risiko for blødning, fx epistaxis, gastro-intestinal blødning, rektal blødning og gingival blødning på grund af den hæmmende effekt på trombocytaggregationen. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med trombocytaggregationshæmmere, herunder NSAID, nitrogenoxid (NO)-donorer eller antikoagulantia kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med diuretika, antihypertensiva eller andre kardilaterende midler øger risikoen for hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Vasodilatation af det pulmonale arteriesystem.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer efter 3 ugers behandling.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml 426811
20 ml
25.281,55 5.435,72
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2,5 mg/ml 194317
20 ml
63.178,60 5.433,32
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 577628
20 ml
126.340,35 5.432,59
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 199304
20 ml
252.663,85 5.432,23
 
 

Revisionsdato

2018-03-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...