Remodulin®

B01AC21
 
 

Prostacyclinanalog til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III.
Treprostinil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg treprostinil (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1,25 nanogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig s.c. infusion under anvendelse af infusionspumpe.
 • Tolereres den første dosis dårligt, reduceres infusionshastigheden til 0,625 nanogram/kg/min.
 • Herefter justeres infusionshastigheden under nøje overvågning med intervaller på 1,25 nanogram/kg/min. pr. uge de første 4 uger og derefter med 2,5 nanogram/kg/min. pr. uge.
 • Gennemsnitlig dosis efter 12 mån.: 26 nanogram/kg/min., efter 24 mån.: 36 nanogram/kg/min. og efter 48 mån.: 42 nanogram/kg/min.
 • For patienter med adipositas (vægt ≥30 % over idealvægt) skal initialdosis og efterfølgende dosistrin baseres på idealvægten.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år og over 65 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Initialt 0,625 nanogram/kg/min.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pulmonal hypertension forårsaget af okklusiv venesygdom
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Traumer
 • Intrakraniel blødning
 • Cerebrovaskulære hændelser inden for de sidste 3 måneder
 • Klinisk betydende klapdefekter
 • Hjerteinsufficiens
 • Iskæmiske hjertesygdomme.

Forsigtighedsregler

Bør ikke påbegyndes ved systolisk blodtryk < 85 mmHg. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme.
Vasodilatation.
Hæmatom.
Kæbesmerter.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Hypotension, Ødemer.
Artralgi, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Svimmelhed.
Hudkløe.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens  med højt minutvolumen.
Trombocytopeni.
Knoglesmerter.
Cellulitis.
Bakteriæmi, Sepsis.

Der er i kliniske forsøg observeret øget risiko for blødning, fx epistaxis, gastro-intestinal blødning, rektal blødning og gingival blødning på grund af den hæmmende effekt på trombocytaggregationen. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med trombocytaggregationshæmmere, herunder NSAID, nitrogenoxid (NO)-donorer eller antikoagulantia kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med diuretika, antihypertensiva eller andre kardilaterende midler øger risikoen for hypotension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Vasodilatation af det pulmonale arteriesystem.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer efter 3 ugers behandling.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml 426811
20 ml
25.281,55 5.435,72
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 2,5 mg/ml 194317
20 ml
63.178,60 5.433,32
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 577628
20 ml
126.340,35 5.432,59
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 199304
20 ml
252.663,85 5.432,23
 
 

Revisionsdato

2019-07-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...