Finigen

D01AE15
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Hudinfektioner forårsaget af terbinafinfølsomme svampe.
 • Ved lokal applikation opnås så høje koncentrationer i huden, at stoffet virker effektivt både på:
  • Dermatofyter
  • Candida
  • Malassezia.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg terbinafinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i et tyndt lag én gang dgl.
 • Ved pityriasis versicolor 2 gange dgl.
 • Behandlingsvarighed sædvanligvis 1 uge.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Virker fungicidt på dermatofyter, nogle skimmelsvampe og dimorfesvampe gennem specifik hæmning af enzymet squalen epoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Fungistatisk overfor C. albicans

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe grad (< 5%) efter lokal applikation. Terbinafin forbliver i stratum corneum i op til 13 dage efter påsmøring. 

Indholdsstoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi-, dyrknings-, eller PCR-verificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 10 mg/g  (Orifarm Generics) 058409
7,5 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g  (Orifarm Generics) 058421
15 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g  (Orifarm Generics) 058432
30 g
ikke fast pris

Substitution

creme 10 mg/g
Lamisil GSK Consumer Healthcare, Terbinafin, creme 10 mg/g
Terbistad STADA Nordic, Terbinafin, creme 10 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...