Ecalta

J02AX06
 
 

Anvendelsesområder

Behandlingen bør indledes af en læge med særligt kendskab til invasive svampeinfektioner

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 200 mg i.v. 1. dag
 • Derefter 100 mg i.v. dgl. som infusion med maksimal infusionshastighed 1,1 mg/min. (svarende til 1,4 ml/min.).
 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Erfaring savnes vedr. patienter med Candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis.
 • Begrænset erfaring vedr. neutropene patienter.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hypokaliæmi.
Almindelige (1-10%) Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Kolestase, Opkastning.
Bronkospasme, Dyspnø, Hypertension, Hypotension.
Hyperglykæmi.
Hovedpine, Kramper.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Koagulationsforstyrrelser.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase, som indgår i svampecellers cellevægssyntese, men ikke findes i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-6. 

  

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 30 ml sterilt vand.
 • Opløsningen kan vare op til 5 minutter.

  

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske (dvs. til en slutkoncentration på 0,77 mg anidulafungin/ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i højst 96 timer ved højst 25°C. Pulveret kan efter de højst 96 timer genplaceres i køleskab.
 • Koncentrat til infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 48 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 059644
1 stk.
4.656,90 4.656,90
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...