Atropin "SAD"

A03BA01
 
 
Parasympatolytikum (antikolinergikum).

Anvendelsesområder

 • Adjuvans ved ophævelse af neuromuskulær blokade
 • Præanæstetisk medikation (hæmning af spyt-, ventrikel- og bronkialsekretion)
 • Akut, især vagusbetinget bradykardi og blodtryksfald
 • Forgiftning med acetylkolinesterasehæmmer
 • Forgiftning med β-blokker eller calciumantagonist.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 1 mg atropinsulfat. 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation 

 • Voksne. 0,25-0,50 mg s.c. eller i.m. ca. 1 time før anæstesi eller som i.v. umiddelbart før anæstesiindledning.
 • Børn. 0,01- 0,03 mg/kg legemsvægt (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) s.c. eller i.m. 45 min. før anæstesi
  eller 0,02 mg/kg legemsvægt (min. 0,1 mg og max. 0,6 mg) i.v. umiddelbart før anæstesiindledning.

 

Vagusbetinget akut bradykardi og blodtryksfald 

Fx i forbindelse med myokardieinfarkt, arteriepunktur og under hjertekateterisation. 0,5-1 mg i.v. 


Andre bradykardiformer 

0,25 mg 3-4 gange dgl. 


Forgiftning med acetylkolinesterasehæmmer 

Ved usikker diagnose gives testdosis på 1 mg, opstår der ikke antikolinerge tegn - takykardi eller mydriasis - gives 2-5 mg langsomt i.v., og gentages med 5-10 min. mellemrum, indtil ophør af hypersekretion fra luftveje, systolisk BT > 80 mmHG og puls > 80. 

Det kan være nødvendigt at give monstrøse doser (op til 7 mg/time), evt. som infusion. 

Børn. 0,05 mg/kg legemsvægt. 


Forgiftning med β-blokker eller calciumantagonist 

 • Voksne. 0,5-1 mg hver 5 min, højst 3 mg.
 • Børn. 0,02 mg/kg legemsvægt, højst 1 mg.

Kontraindikationer

 • Konfusion eller demens samt obstipation ved parkinsonisme
 • Prostatahyperplasi, hvor der kan forekomme urinretention pga. afslapning af blæremuskulaturen
 • Hiatus hernie
 • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Glaukom med snæver kammervinkel eller blot mistanke om glaukom (regnbuesyn, tågesyn og øjensmerter). Hvor atropin er tvingende indiceret, fx ved forgiftning med kolinergika, kan det anvendes i.v., hvis øjnene samtidig dryppes med pilocarpin 2%
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Atropin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler, januar 2018

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af atropin og adrenalin. Hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker (faktor 10-fejl). Der trækkes 1mg/ml op i sprøjte i stedet for 0,1 mg/ml. Takykardi, høj respirationsfrekvens.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Obstipation, Synkebesvær.
Rødme, Tør hud.
Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Arytmier, Takykardi.
Excitation, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper, Psykose, Sedation.
Allergiske reaktioner.
Indledningsvis kan ses forbigående forværring af bradykardi. Ataksi kan ses.

Interaktioner

Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin. 

MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Der er ingen meddelelser om teratogen effekt.

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Mælkemængden nedsættes. Der er risiko for antikolinerge bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Voksne: Toksisk dosis ca. 10-20 mg. Letal dosis ca. 200 mg. 

Børn: Letal dosis 10-20 mg. 

Behandling: Primært symptomatisk. Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Muscarinreceptorantagonist, der ophæver eller nedsætter effekten af parasympatisk stimulation. 

Virkningsvarighed efter terapeutisk dosis 2-4 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 4-6.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 1 mg/ml 741122
1 ml amp
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...