Brentan® creme

D01AC02
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af miconazolfølsomme svampe

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 20 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange dgl. 

  

Bemærk:  

Behandlingen fortsættes i 10 dage efter, at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Bivirkninger

Ukendt frekvens: Tilfælde af allergiske reaktioner inkl. anafylaktisk reaktion, hudinflammation, pigmentforandringer i huden og angioødem er rapporteret. 

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Fungistatisk og antibakteriel effekt. 

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe grad.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi-, dyrknings-, eller PCR-verificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 20 mg/g 426395
15 g
ikke fast pris
(HF) creme 20 mg/g 142364
Tube a 30 g
ikke fast pris
(HF) creme 20 mg/g 426486
50 g
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2017-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...