Ringerfundin®

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi associeret med manifest eller truende acidose.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 370 mg calciumchlorid, 300 mg kaliumchlorid, 200 mg magnesiumchlorid, 3,27 g natriumacetat, 6,8 g natriumchlorid og 670 mg æblesyre. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-3 l i.v. i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forhøjede plasmaværdier af: 

 • Acetat
 • Calcium
 • Chlorid
 • Kalium
 • Magnesium
 • Malat
 • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Forsigtighed ved alvorlig nyresvigt samt tilstande med ødem og natriumretention.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Paralytisk ileus.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens elektrolytkoncentrationer er tilpasset koncentrationerne i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

 • Acetat metaboliseres til bicarbonat primært i muskler og perifere væv.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 24 mmol
Calcium 2,5 mmol
Chlorid 127 mmol
Kalium 4 mmol
Magnesium 1 mmol
Malat 5 mmol
Natrium 145 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 309 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH 5,1-5,9

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 516076
10 x 250 ml
104,75
(B) infusionsvæske, opløsning 041854
10 x 500 ml
137,20
(B) infusionsvæske, opløsning 120524
10 x 1000 ml
172,35
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...