Mini-Pe®

G03AC01
 
 

Oralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse med 1. generations gestagen. Minipille

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,35 mg norethisteron. 

Doseringsforslag

0,35 mg dgl.  

 • Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, eller senest 5. blødningsdag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. Hvis behandlingen startes på den 1. blødningsdag, indtræder den præventive effekt fra 1. tablet.
 • Hvis tabletten ikke tages på den 1. blødningsdag, opnås der ikke fuld beskyttelse, og kvinden skal anvende anden form for prævention de første 7 dage af behandlingen. Passende prævention er kondom, pessar eller sæddræbende creme.
 • Der skal ikke holdes pause under blødningerne.
 • Går der mere end 27 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden usikker og bør suppleres med en anden kontraceptiv metode de følgende 7 dage. 

Bemærk: Det er meget væsentligt at tage tabletterne meget regelmæssigt. Brugeren må derfor vælge at tage tabletterne på det tidspunkt af døgnet, der tilgodeser regelmæssigheden i indtagelsen. 

Kontraindikationer

 • Kønshormonafhængige maligne tilstande.
 • Graviditet eller mistanke om graviditet.
 • Udiagnosticeret vaginalblødning.
 • Alvorligt nedsat leverfunktion.
 • Aktiv venøs trombose.
 • Nylig trofoblastsygdom.

Forsigtighedsregler

 • Ved amenoré må graviditet overvejes.
 • Ved hyppige blødninger må man udelukke organisk årsag.
 • Seponering bør overvejes ved førstegangsforekomst af migræneagtig hovedpine eller hyppig forekomst af usædvanlig kraftig hovedpine, akutte synsforstyrrelser, tegn på tromboflebitis eller tromboemboliske forekomster, risikofaktorer for kredsløbssygdomme (bl.a. rygning, overvægt, diabetes, hyperlipidæmi), icterus (kolestase), kraftig blodtryksstigning og indtrådt svangerskab.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Brystspænding.
Amenoré, Menstruationsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Depression.
Ikke kendt Leveradenom*.

* Der kan i nogle tilfælde ses hepatiske adenomer i forbindelse med brug af mini-piller. Risikoen synes at øges med varigheden af anvendelsen. Ruptur af hepatiske adenomer kan føre til dødsfald pga. intra-abdominale hæmoragier. I ekstremt sjældne tilfælde har hepatocellulært carcinom været forbundet med brug af p-piller af kombinationstypen. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2-4%, hvilket er betryggende lavt. Kliniske data for effekt på barnet savnes.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Hæmmer progesteronproduktionen i corpus luteum.
 • Livmoderslimhinden bliver tyndere og mindre vaskulariseret.
 • Cervikalslimen fortykkes, så sædcellerne får sværere ved at trænge igennem.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Metaboliseres i leveren og udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Halveringstiden for metabolitudskillelsen er 6-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,35 mg 175323
84 stk. (3 x 28) (blister)
56,65

Substitution

tabletter 0,35 mg
Norethisteron "Paranova" (Parallelimport), Norethisteron, tabletter 0,35 mg
Noriday (Parallelimport), Norethisteron, tabletter 0,35 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,35 mg

Præg:
SEARLE, NY
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 5,7
tabletter 0,35 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...