Vinorelbin "Ebewe"

L01CA04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Metastaserende mamma- og lungecancer.
Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg vinorelbin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Monoterapi. Voksne. Sædvanligvis 25-30 mg/m2 legemsoverflade (dog højst 60 mg) i.v. 1 gang ugentlig.
 • Kombinationsterapi. Voksne. 25-30 mg/m2 (dog højst 60 mg) 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

 • Infusionsvæsken må kun anvendes intravenøst.
 • Paravenøs injektion kan give nekrose.
 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal.
 • Nedsat leverfunktion: Dosis bør nedsættes.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Smerter, Træthed.
Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni.
Neurologiske forstyrrelser  (fx tab af senereflekser).
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Bronkospasme, Dyspnø.
Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Paræstesier.
Hudreaktioner.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus.
Hypertension, Hypotension.
Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Kredsløbskollaps, Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Vinorelbin metaboliseres via CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af dette enzym kan muligvis påvirke omsætningen af vinorelbin.
 • Samtidig behandling med itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus, og kombinationen bør undgås.
 • Vinorelbin hæmmer absorptionen af phenytoin og kan muligvis påvirke oral antikoagulationsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Binding til trombocytter ca. 70%.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • <20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 3,5-4. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinorelbin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Til infusion (6-10 min.) anvendes 20-50 ml. 

Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 110515
5 x 1 ml
1.843,85
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 110524
5 x 5 ml
9.151,95
 
 

Revisionsdato

2018-07-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...