Ibumetin® filmovertrukne tabletter og depottabletter

Ibumetin Retard
M01AE01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg (delekærv) eller 600 mg (delekærv) ibuprofen.
 • Ibumetin® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 600 mg (delekærv) ibuprofen.

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

Tabletter. Voksne. 1.200-1.800 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges til højst 2.400 mg/døgn, dog højst i 4-6 uger. 

Børn > 6 mdr. og legemsvægt > 7 kg. 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.  
Depottabletter. Voksne. 1.200-2.400 mg dgl. fordelt på 2 doser. 

Børn > 6 mdr. og legemsvægt > 7 kg. 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. 
Bemærk:  

 • Depottabletterne bør synkes hele.
 • Depottabletterne kan deles og opslæmmes i postevand umiddelbart før indtagelse.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.


Svage smerter 

Tabletter. Voksne. 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl. 


Svær dysmenoré 

Tabletter. 400 mg, evt. gentaget med 6-8 timers intervaller. 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Sværere leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen. 

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ødemer.
Forhøjet serum-urat.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Bronkospasme, Hjerteinsufficiens, Hypertension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hallucinationer, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis, Depression.
Drug fever.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Ibuprofen har en veldokumenteret sikkerhedsprofil og foretrækkes blandt NSAID. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 5 timer. Steady state-plasmakoncentration nås inden for 2-3 dage. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 533681
30 stk. (blister)
30,25 3,03
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 422327
50 stk.
31,35 1,88
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 559828
100 stk.
38,60 1,16
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 027363
250 stk.
70,90 0,85
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 468915
30 stk. (blister)
31,65 2,11
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 153671
50 stk.
41,50 1,66
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 403929
100 stk.
47,40 0,95
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 554331
250 stk.
104,80 0,84
(B) depottabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 513877
30 stk. (blister)
83,00 5,53
(B) depottabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 062578
100 stk.
196,55 3,93

Substitution

filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Actavis" Actavis, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Brufen BGP Products, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Actavis" Actavis, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Alternova" Alternova, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 15,7
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 17
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Depottabletter  600 mg

Præg:
AB, 92
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
depottabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...