Isentress

J05AX08
 
 

Anvendelsesområder

Infektion med HIV-1 hos voksne, unge, børn og spædbørn fra 4-ugers-alderen. Se kombinationsbehandling i Midler mod HIV


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg raltegravir. 

Doseringsforslag

  

Bemærk: 

 • Tabletter og tyggetabletter/oral suspension er ikke bioækvivalente.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 4 uger.
 • Tabletterne bør ikke tygges, knuses eller deles.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat leverfunktion. Leverfunktionen bør kontrolleres jævnligt.
 • Ved alvorligt hududslæt, mistanke om DRESS syndrom (Drug Rash med Systemiske Symptomer) eller alvorlige allergiske reaktioner skal raltegravir omgående seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-lipase, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Abnorme drømme, Depression, Hovedpine, Hyperaktivitet, Mareridt, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Hypertension, Myokardieinfarkt.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Gynækomasti.
Artralgi, Rhabdomyolyse.
Angst, Konfusion, Perifer neuropati, Suicidaladfærd, Talebesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner  (herunder DRESS syndrom).
Nefrotisk syndrom, Nyresvigt.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke kendt Osteonekrose.
 • Alvorlige, potentielt livstruende og letale hudreaktioner er set, ofte ved samtidig indtagelse af andre lægemidler.
 • Depression og suicidaladfærd er set, især hos patienter med psykisk sygdom i anamnesen.
 • Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig administration af potente induktorer af UGT1A1, fx rifampicin, kan reducere plasmakoncentrationen af raltegravir. Hvis kombinationen er absolut nødvendig, bør det overvejes at fordoble raltegravir dosis.
 • Hæmmere af UGT1A1, fx atazanavir eller omeprazol, kan øge plasmakoncentrationen af raltegravir. Dosisjustering ikke nødvendig.
 • Samtidig administration af aluminium- eller magnesiumholdige antacida reducerer plasmakoncentrationen af raltegravir. Derfor frarådes kombination.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer den kovalente integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed udbredelse af virusinfektionen.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til raltegravir-glucuronid, som hovedsageligt udskilles med fæces.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 110750
60 stk.
6.643,35 221,45

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
227
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,8 x 15,9
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-03-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...