Tasigna

L01XE08
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase.
 • Børn: Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase, som er resistent eller intolerant over for tidligere behandling, herunder imatinib.

 

Nilotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler. 1 kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg nilotinib (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne  

 • Sædvanligvis 300 mg 2 gange dgl. med 12 timers interval.

Børn 

 • Individuelt baseret på legemsoverflade. Sædvanligvis 230 mg/m2 2 gange dgl. Afrundet til nærmeste 50 mg, se produktresume.
 • Bemærk:
  • Dosisreduktion ved hæmatologisk toksicitet, se produktresume.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.
  • For nydiagnosticerede patienter foreligger ingen data for børn < 10 år.
  • Begrænsede data for imatinib-resistente eller intolerante børn < 6 år.


Bemærk: 

 • Må ikke indtages sammen med mad. Der må ikke indtages mad i 2 timer før og mindst 1 time efter indtagelse.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Hvis patienten ikke kan synke kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet kommes på én teske med æblemos umiddelbart før indtagelse.
 • Glemt dosis springes helt over, og behandlingen fortsættes med næste planlagte dosis.
 • Seponering kan overvejes efter mindst 3 års behandling med opretholdt dybt molekylært respons i mindst 1 år forud for seponering. Løbende monitorering af bl.a. BCR-ABL-transkript-niveauer og fuldstændigt blodbillede med differentialtælling efter seponering, se produktresume.

Forsigtighedsregler

 • Forlænget QT-interval eller risiko for forlænget QT-interval, herunder nylig myokardieinfarkt, kronisk venstresidig hjerteinsufficiens og samtidig behandling med andre lægemidler, der kan forlænge QT-interval. Ekg kontrolleres jævnligt, og evt. hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi skal korrigeres inden behandlingsstart og kontrolleres under behandlingen.
 • Lipidprofilen bestemmes inden behandlingsstart og kontrolleres under behandlingen.
 • Leverinsufficiens.
 • Tidligere pancreatitis.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Kvalme.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypofosfatæmi.
Myalgi.
Hovedpine.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning.
Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme, Obstipation, Opkastning, Pancreatitis, Smagsforstyrrelser.
Angina pectoris, Arytmier, Dyspnø, Epistaxis, Flushing, Forlænget QT-interval, Hoste, Hypertension, Myokardieinfarkt, Palpitationer, Perifere ødemer, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI).
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Lymfopeni, Pancytopeni.
Brystsmerter, Diabetes mellitus, Elektrolytforstyrrelser, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Depression, Hypæstesi, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed, Talebesvær.
Acne, Dermatitis, Eksem, Erytem, Folliculitis, Tør hud, Urticaria, Vorter, Øget svedtendens.
Infektion i øvre luftveje.
Hyppig vandladning.
Conjunctivitis, Okulær blødning, Periorbitalt ødem, Øjenkløe, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Apopleksi, Cerebral hæmoragi, Hjerteinsufficiens, Lungeødem, Perikardieansamling, Pleuraekssudat.
Migræne, Paræstesier.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Ikke kendt Pulmonal hypertension.
Erythema multiforme.
Sepsis.
Nyresvigt.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir) kan øge plasmakoncentrationen af nilotinib. Samtidig administration bør undgås.
 • Potente CYP3A4-induktorer (fx dexamethason, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital og naturlægemidler, der indeholder perikon) kan nedsætte plasmakoncentrationen af nilotinib, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den på Philadelphiakromosomet onkogene BCR/ABL-inducerede tyrosinkinaseaktivitet.

Farmakokinetik

 • Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med ca. 100%.
 • 70% udskilles uomdannet med fæces.
 • Resten metaboliseres overvejende via CYP3A4.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 155287
120 stk. (blister)
9.231,40
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 523758
112 stk. (blister)
25.815,45
(BEGR) hårde kapsler 200 mg 113818
112 stk.
34.414,55

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
NVR/ABL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Lysegul
Mål i mm: 5,3 x 14,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
TKI, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 18 x 4,5
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...