Vectibix

L01XC08
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Metastatisk colorektal cancer i kombination med fluoropyrimidin- og oxaliplatin- eller irinotecan-baseret kemoterapi. 

Som monoterapi, hvor oxaliplatin- og irinotecanbehandling ikke har haft effekt. 

Behandlingen bør kun gives til patienter med "Ras wild type" (KRAS og NRAS). Se speciallitteratur. 

  

Panitumumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg panitumumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg/kg som i.v. infusion over 1 time 1 gang hver 2. uge. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Hvis der opstår uacceptable hudreaktioner, skal 1-2 doser udelades, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 100% af oprindelig dosis.
  Hvis denne dosis ikke tolereres, pauseres 1-2 doser, indtil hudreaktionen er forbedret (< grad 3). Herefter fortsættes med 80% af oprindelig dosis. Se i øvrigt produktresume.

Kontraindikationer

Interstitiel pneumonitis og lungefibrose. 

Kombination med kemoterapi, der indeholder oxaliplatin, er kontraindiceret hos patienter med muteret RAS, eller hvor RAS-status er ukendt. 

Forsigtighedsregler

Hudreaktionerne forværres af sollys, og soleksponering bør derfor undgås.
Ved alvorlige hudreaktioner skal der observeres tæt pga. risiko for alvorlige infektionskomplikationer. 

Ved begyndende tegn eller symptomer på keratitis skal patienten straks henvises til øjenlæge. 

Bivirkninger

Infusionsreaktioner i form af kulderystelser, feber, dyspnø, anafylaktiske reaktioner, hypotension og bronkospasme er set inden for 24 timer efter indgift. Forsinkede allergiske reaktioner, herunder letalt forløbende angioødem, er set senere end 24 timer efter indgift.
Hudreaktioner ses hos næsten alle patienter (90%) og kan være livstruende. 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Perifere ødemer.
Anæmi.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Rygsmerter.
Søvnløshed.
Acne, Alopeci, Dermatitis, Hudfissurer, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Conjunctivitis.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Cheilitis, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Rektal blødning.
Dyb venetrombose, Epistaxis, Hypertension, Hypotension, Lungeemboli, Takykardi.
Leukopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Smerter i ekstremiteter.
Angst, Hovedpine, Svimmelhed.
Cellulitis, Folliculitis, Hypertrikose, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Pustuløst hududslæt, Rødme.
Allergiske reaktioner.
Blefaritis, Okulær hyperæmi, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øjenkløe, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Bronkospasme, Cyanose, Interstitiel lungesygdom.
Hudnekrose, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Letale infektioner, bl.a. sepsis og nekrotiserende fasciitis, er set under behandlingen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Panitumumab er rettet mod den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR) på celler og blokerer receptorens aktivering af tyrosinkinase. 

Farmakokinetik

Ikke-lineær farmakokinetik. Elimineringstiden varierer fra 4 til 11 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på højst 10 mg/ml.
 • Blandes forsigtigt, må ikke rystes.
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 • Skal indgives via separat infusionsslange med et minimalt proteinbindende filter.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Evt. overskydende infusionskoncentrat i hætteglasset skal kasseres.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 483104
5 ml
4.086,65
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 112725
20 ml
16.296,40
 
 

Revisionsdato

2018-02-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...