Ipramol Steri-Neb

R03AL02
 
 
Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et korttidsvirkende antikolinergikum og et sympatomimetikum.

Anvendelsesområder

Bronkospasme hos patienter med Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning i enkeltdosisbeholder. 1 dosis (2,5 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid og 2,5 mg salbutamol. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 éndosisbeholder 3-4 gange dgl., indgivet gennem nebulisator, evt. tilsluttet respirator. Ved alvorlige anfald kan det være nødvendig, at anvende endnu 1 éndosisbeholder, men i så fald bør patienten kontakte lægen. Kan anvendes direkte uden fortynding. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved glaukom og prostatahyperplasi.
 • Desuden forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • På grund af salbutamol bør der udvises forsigtighed ved myokardieinsufficiens, fæokromocytom og tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning) samt diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi). Desuden forsigtighed ved øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Bør seponeres hos patienter i vedvarende behandling med langtidsvirkende antikolinergika. Se endvidere Kombinationspræparater til inhalation.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Svimmelhed, Talebesvær, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Atrieflimren, Bronkospasme, Laryngospasme, Myokardieiskæmi, Supraventrikulære arytmier.
Hypokaliæmi.
Psykiske ændringer.
Anafylaktisk reaktion.
Urinretention.
Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af salbutamol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For salbutamol er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. For ipratropium er der data for ca. 210 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salbutamol er tilladt i doser ≤ 1.600 mikrogram pr. døgn (dog højst 800 mikrogram over 12 timer), dog betragtes en koncentration af salbutamol > 1.000 ng/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Farmakodynamik

Ipratropium. Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer muscarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muscarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
Salbutamol. Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Farmakokinetikken svarer til de enkelte indholdsstoffer.
 • Virker overvejende lokalt.
 • Det systemisk absorberede salbutamol metaboliseres delvis til inaktive metabolitter.
 • Ipratropium absorberes kun i ringe grad gennem slimhinderne.
 • Det systemisk absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder hurtigt og er maksimal inden for 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 6 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske til nebulisator 2,5+0,5 mg/behold. 121006
60 x 2,5 ml
106,15

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 2,5+0,5 mg/behold.
Combivent Boehringer Ingelheim, Ipratropium, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 2,5+0,5 mg/behold.
Ipratropium./salbutamol Cipla Cipla, Ipratropium, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 0,5+2,5 mg/beholder
Sapimol GxMed, Ipratropium, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 2,5+0,5 mg/behold.
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...