TOVIAZ

G04BD11
 
 

Urologisk spasmolytikum. Muskarinreceptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg eller 8 mg fesoterodin (som fesoterodinfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 4 mg 1 gang dgl. 

Dosis kan øges til 8 mg 1 gang dgl. Maksimal dosis er 8 mg. 

Fuld behandlingseffekt ses efter 2-8 uger. 

  

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urin- eller ventrikelretention
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (bl.a. pylorusstenose eller refluks)
 • autonom neuropati
 • patienter med risiko for QT-forlængelse
 • patienter i behandling med potente CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere
 • patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.
 • Depottabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation.
Halsgener.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Dysuri.
Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
Angioødem.

Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Fesoterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, phenytoin, prikbladet perikon) nedsætter plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval. Antikolinerge symptomer herunder CNS-påvirkning, feber, dehydrering, hjertearytmier, opkastning og urinretention. 

Farmakodynamik

Fesoterodin er en kompetitiv, specifik muskarinreceptor-antagonist.  

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres til et 5-hydroxymethylderivat, der er den primære aktive metabolit.
 • Biotilgængelighed ca. 52%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter, som udskilles både gennem leveren og nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 116705
28 stk. (blister)
537,45 19,19
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 163686
28 stk. (blister) (2care4)
387,00 13,82
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 544499
28 stk. (blister) (Paranova)
359,55 12,84
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 411906
30 stk. (blister) (Orifarm)
431,00 14,37
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 053654
84 stk. (blister) (Orifarm)
1.181,00 14,06
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 116694
84 stk. (blister)
1.594,00 18,98
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 159040
84 stk. (blister) (2care4)
1.157,00 13,77
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 403902
84 stk. (blister) (Abacus)
1.300,00 15,48
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 405847
84 stk. (blister) (Paranova)
1.227,65 14,61
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 116716
28 stk. (blister)
537,45 9,60
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 151995
28 stk. (blister) (2care4)
398,00 7,11
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 037968
30 stk. (blister) (Orifarm)
419,00 6,98
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 534549
30 stk. (blister) (Paranova)
534,35 8,91
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 053676
84 stk. (blister) (Orifarm)
999,00 5,95
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 116727
84 stk. (blister)
1.594,00 9,49
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 151559
84 stk. (blister) (2care4)
957,00 5,70
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 513520
84 stk. (blister) (Abacus)
950,00 5,65
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 585196
84 stk. (blister) (Paranova)
993,70 5,91

Foto og identifikation

Depottabletter  4 mg

Præg:
FS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 13,5
depottabletter 4 mg
 
 
 

Depottabletter  8 mg

Præg:
FT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7 x 13
depottabletter 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...