Gliclazid "Teva"

A10BB09
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 30 mg gliclazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Efter 2-4 ugers behandling kan dosis øges efter blodglucoserespons med 30 mg med 1 måneds intervaller til maksimalt 120 mg 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes, ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlig nyre- eller leverinsufficiens
 • Svære infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel
 • Samtidig behandling med azoler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Hepatitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Synsforstyrrelser.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.
 • Bivirkninger med ukendt frekvens forekommer sjældnere end de andre bivirkninger.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Virkningen af gliclazid nedsættes ved samtidig brug af naturlægemidler med perikon.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
 • Ved samtidig brug af fluorquinoloner kan der opstå hypoglykæmi eller hyperglykæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Ca. 90% absorberes fra mave-tarmkanalen. 
 • Tabletterne frigiver det aktive stof kontinuerligt over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstiden udviser betydelig individuel variation (6-14 timer).
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123674
60 stk. (blister)
43,90 1,46
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123685
90 stk. (blister)
43,90 0,98
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123696
180 stk. (blister)
73,65 0,82

Substitution

tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Diamicron Uno Servier Danmark, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Gliclazid "Krka" KRKA, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 10,6
tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...