Meloxicam "Bluefish"

M01AC06
 
 

Anvendelsesområder

 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 7,5 mg eller 15 mg meloxicam. 

Doseringsforslag

Akut forværring af osteoartrose 

7,5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 15 mg 1 gang dgl. 

 

Reumatoid artritis 

7,5-15 mg dgl. Ved langtidsbehandling af ældre patienter nedsættes dosis til 7,5 mg dgl. 

 

Ankyloserende spondylitis 

15 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med et måltid for at nedsætte tendensen til øvre gastro-intestinale gener.
 • Delekærven for tabl. 7,5 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.
 • Børn og unge < 16 år.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

EMA's konklusion fra 2006 gælder fortsat, således er der utilstrækkelige data vedrørende den arterielle tromboserisiko ved non-selektive NSAID, herunder meloxicam. 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer.
Anæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Stomatitis.
Hypertension.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Humørforstyrrelser, Konfusion.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser  (fx sløret syn).
Ikke kendt Pancreatitis.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-6 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • <3% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 539084
30 stk. (blister)
147,40 9,83
(B) tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 055818
100 stk. (blister)
116,05 2,32
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 532805
30 stk. (blister)
126,40 4,21
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 422443
100 stk. (blister)
157,95 1,58

Foto og identifikation

Tabletter  7,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 7,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...